งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นิยาม Reflection กระบวนการสะท้อนความคิด (a metacognitive process) การถามตนเองตลอดเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นิยาม Reflection กระบวนการสะท้อนความคิด (a metacognitive process) การถามตนเองตลอดเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นิยาม Reflection กระบวนการสะท้อนความคิด (a metacognitive process) การถามตนเองตลอดเวลา

2 2 วิธีการ ย้อนคิดถึงความคิดของตนเองที่ผ่านมา – มีความคิดอะไร ( ขณะนั้น ) – คิดได้อย่างไร ?

3 3 ตัวอย่าง “ จากนักศึกษาฝึกงานสู่การเป็นอาจารย์...” – จากบ้านบางอ้อ ( จรัญ 91) ถึงที่ฝึกงานบึงกุ่ม ไกล มากเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อนั่งรถเมล์ถึง 2 ต่อ..... โดยหวังว่าจะต้องไปรับเด็กจากผู้ปกครอง ให้ทันก่อน 7 โมงเช้า กว่าจะกลับถึงบ้านก็ตั้ง 6 โมง เย็น ทำอย่างนี้ 4 เดือนเต็มๆ แต่ก็มีความสุขดี... เพราะ ชอบทำกิจกรรมกลุ่มเด็กเล็กซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองถนัด ยิ่งตอนสัมมนากับเพื่อนๆยิ่งทำให้รู้สึกยืดมากๆ.. เพราะได้ประสบการณ์มากกว่าใครๆ

4 4 ตัวอย่าง “ จากนักศึกษาฝึกงานสู่การเป็นอาจารย์...” – ตอนนี้เป็นอาจารย์มากว่า 36 ปี ไม่รู้คิดได้ยังไง ที่ตัดสินใจเลือกฝึกงานในที่ๆไกลเช่นนั้น – การทำในสิ่งที่ตนรัก อุปสรรคเรื่องระยะทาง ไม่ใช่สิ่งสำคัญ – ประสบการณ์นำมาสอนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี – ข้อเปรียบเทียบสนับสนุนการตัดสินใจและความ เชื่อมั่นในตนเอง

5 5 พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ( จากประสบการณ์ของอาจารย์ ) คับข้องใจ คิดแยกส่วน ขาดการ ประมวล การแปลง กระบวนคิดสู่ ความเชื่อมโยง การปฐมนิเทศ โครงสร้าง อำนาจ วัฒนธรรม องค์กร พัฒนาการ สัมพันธภาพ สนทนาอย่าง มีสมาธิ นักศึกษาอาจารย์ในคณะฯ อาจารย์ภาคสนาม

6 6 เทคนิคสำคัญสำหรับอาจารย์ ภาคสนามในคณะฯ การฟังอย่างตื่นตัว (Active Listening) การทวนความ (Paraphrasing) การสะท้อน (Reflecting) การถาม (Questioning) การตีความ (Interpreting) การเข้าใจมุมมองของนักศึกษา การตระหนักในความเหมือน - ต่าง

7 7 ประโยชน์จากการใช้เทคนิค การยอมรับ – เคารพในการเป็นตัวตนของ นักศึกษา ความเป็นมิตรระหว่างกัน ( เกิดเป็นพันธะทาง สังคม ) ตระหนักในสิทธิของตนเอง สิทธิในการถาม ตั้งคำถาม - ตั้งข้อสงสัย ( อาจารย์ / นักศึกษา ) นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น

8 8 คำถามสำคัญ : พันธะทางสังคมกับ หน่วยงาน คณะควรมีพันธะทางสังคมใดบ้างที่ นอกเหนือจากการขอให้เป็นหน่วยงานฝึกภาค การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกันควร เป็นอย่างไร การรับฟัง “ เสียง ” จากหน่วยงาน คณะให้ความสำคัญกับ “ ความต้องการ ” ของ หน่วยงานอย่างไร ? อาจารย์ในคณะควรถามคำถามมากขึ้นหรือไม่ ?

9 9 ความสำเร็จของการฝึก ภาคปฏิบัติ หน่วยงานยอมรับนักศึกษาในฐานะที่เป็น สมาชิกคนหนึ่งขององค์กร สัมพันธภาพมีความยั่งยืน

10 10 ประโยชน์จากการสะท้อนความคิด เข้าใจกระบวนคิดของตนเอง พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผ่านการสำรวจของ ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt 1 นิยาม Reflection กระบวนการสะท้อนความคิด (a metacognitive process) การถามตนเองตลอดเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google