งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของการขาย (The Principle of Selling) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของการขาย (The Principle of Selling) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของการขาย (The Principle of Selling) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant http://www.entraining.net

2 1. เริ่มที่ทัศนคติของเราก่อน การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารทีมงานขาย (Team Work) การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)

3 2. เตรียมความพร้อมเพื่อชัย ชนะ คุณทำการบ้านในอาชีพการงาน แล้วหรือยัง ? คุณเป็นผู้ชนะไม่ได้ ถ้าเอาแต่ คร่ำครวญ วันทำงานเริ่มต้นตั้งแต่คืนก่อน ทำงานตอนที่คนอื่นหลับ

4 3. แบรนด์ส่วนตัว คือ การขาย ทำให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ชุมชนธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในตัวคุณ สร้างภาพลักษณ์ตัวเอง เต็มใจเป็นผู้ให้ก่อน ไปอยู่ตรงหน้าคนที่อยากทำ ธุรกิจด้วย สนุกกับมันด้วย

5 4. การขายเป็นเรื่องของคุณ ค่าที่ลูกค้าได้รับ ให้คุณค่าก่อน ไม่ใช่มูลค่าเพิ่ม ผูกมิตรก่อนเริ่มไม่งั้นก็ไม่ต้องเริ่ม ทำอย่างมืออาชีพ พูดคุยอย่างเป็นมิตร การขายแค่ประเดี๋ยวประด๋าว แต่ มิตรภาพนั้นยืนยาวชั่วชีวิต

6 5. เข้าให้ถึงคนที่มีอำนาจ ตัดสินใจ การทำให้เขามีส่วนร่วม ถามคำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ และ การมีส่วนร่วม ถามลูกค้าเป้าหมายว่าเขาคิดอย่างไร ให้เริ่มที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในระดับสูง กว่าที่คุณกลัว พูดเรื่องการทำกำไรและการผลิต

7 6. ลดความเสี่ยงให้ลูกค้า ระบุความเสี่ยงออกมา สร้างตัวกำจัด หรือ ตัวป้องกัน ความเสี่ยง ลองใช้กับลูกค้าเป้าหมายที่ยังคง ต่อต้านอยู่ แต่ไม่ยอมบอกเหตุผล พยายามใช้ให้ชำนาญเพื่อให้ ลูกค้าเป้าหมาย ซื้อจากคุณบ่อยๆ สอนทุกคน

8 7. สร้างสำนึกเชิงบวกแห่งการ ขาย สำนึกแห่งความมั่นใจ สำนึกแห่งความคาดหวังในทางบวก สำนึกแห่งความมุ่งมั่น สำนึกแห่งการบรรลุเป้าหมาย สำนึกแห่งชัยชนะ สำนึกแห่งความสำเร็จ

9 8. ลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปของจักรวาล เลิกยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่น เช่น การเมือง, ดารา, ไฮโซ เป็นต้น จัดการเรื่องระเบียบวินัยของตัวเอง เข้าใจศาสตร์ของการขายอย่างถ่อง แท้ ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวกตลอด กาล จัดการเรื่องการเงินให้ดี บริหารชีวิตครอบครัวให้สมดุล


ดาวน์โหลด ppt หลักสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของการขาย (The Principle of Selling) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google