งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลใน เว็บไซต์ Organizing Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลใน เว็บไซต์ Organizing Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลใน เว็บไซต์ Organizing Information

2 2 การจัดระบบข้อมูล ความจำเป็นในการจัดระบบข้อมูล ปัญหาความคลุมเครือของกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มสิ่งที่มีความแตกต่างกัน เกณฑ์ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับแนวคิด – สุนัข, แมว, หมู – จระเข้, จิ้งจก, ตะขาบ – คน, นกกระจอกเทศ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดระบบ ความแตกต่างของแนวคิด

3 3 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ แบบแผนระบบข้อมูล (Organizational Schemes) – แบบแผนระบบข้อมูลแบบแน่นอน (Exact Organizational Schemes) การจัดเรียงข้อมูลตามลำดับอักษร การจัดข้อมูลตามลำดับเวลา ข้อมูลที่ควรจัดระบบตามพื้นที่ – แบบแผนระบบข้อมูลแบบไม่แน่นอน (Ambiguous Organizational Schemes) จัดกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อ จัดกลุ่มข้อมูลตามผู้ใช้ จัดกลุ่มข้อมูลตามการทำงาน จัดกลุ่มข้อมูลตามแบบจำลอง

4 4 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ ( ต่อ ) 2 1 3

5 5 4 5

6 6 6 7

7 7 แบบแผนระบบข้อมูลแบบผสม (Hybrid Schemes)

8 8 โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์ แบบลำดับชั้น แบบไฮเปอร์เท็กซ์ แบบฐานข้อมูล

9 9 โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์ ( ต่อ )

10 10 โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลใน เว็บไซต์ Organizing Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google