งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณปี 2555-2556 งบประมาณ รวม 180.00 ล้านบาท ( ปี 2556 งบประมาณ 60.1200 ล้านบาท ) โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะ หลวย จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณปี 2555-2556 งบประมาณ รวม 180.00 ล้านบาท ( ปี 2556 งบประมาณ 60.1200 ล้านบาท ) โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะ หลวย จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณปี 2555-2556 งบประมาณ รวม 180.00 ล้านบาท ( ปี 2556 งบประมาณ 60.1200 ล้านบาท ) โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะ หลวย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง

2 โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะ หลวย จังหวัดอุบลราชธานี 48 PWB 175 - 201 ระวาง 6038 III จุดที่ตั้ง โครงการ

3 ก่อสร้างฝาย 1 แห่ง ขนาดฝายคอนกรีต สูง 2.50 เมตร ยาว 104.50 เมตร เสริมยางสูง 3.50 เมตร ยาว 111.50 เมตร พร้อมสะพาน คสล. ข้ามฝาย โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ แบบ ก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณปี 2555-2556 งบประมาณ รวม 180.00 ล้านบาท ( ปี 2556 งบประมาณ 60.1200 ล้านบาท ) โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะ หลวย จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google