งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณปี งบประมาณรวม ล้านบาท (ปี 2556 งบประมาณ ล้านบาท) สำนักงานก่อสร้าง13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2 โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
48 PWB ระวาง 6038 III จุดที่ตั้งโครงการ

3 แบบก่อสร้าง โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ
ก่อสร้างฝาย 1 แห่ง ขนาดฝายคอนกรีต สูง 2.50 เมตร ยาว เมตร เสริมยางสูง 3.50 เมตร ยาว เมตร พร้อมสะพาน คสล.ข้ามฝาย แบบก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google