งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน เงินกู้ 350,000 ล้านบาท ที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ วาระที่ 5.2  ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน เงินกู้ 350,000 ล้านบาท ที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ วาระที่ 5.2  ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน เงินกู้ 350,000 ล้านบาท ที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ วาระที่ 5.2  ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+000 ถึง กม.9+950)  ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+000 ถึง กม.9+950)

3

4 เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ เจ้าพระยา กม.0+000 ถึง กม.9+950

5 ผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานและการเร่งรัด การเบิกจ่ายของงาน ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2556 ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2556 ผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานและการเร่งรัด การเบิกจ่ายของงาน ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2556 ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2556 วาระที่ 5.3 วาระที่ 5.3

6 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 2 รายการ

7 ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ จำนวน 4 รายการ

8 ปรับปรุงทำนบดินและ Spillway เขื่อนธนิตคำเที่ยง

9 ปรับปรุงทำนบดินและ Spillway เขื่อนห้วยลึก

10 แผนงานซ่อมแซมฯ ตามข้อเสนอของ เกษตรกร แผนงานซ่อมแซมฯ ตามข้อเสนอของ เกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี 2556 ผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี 2556 แผนงานซ่อมแซมฯ ตามข้อเสนอของ เกษตรกร แผนงานซ่อมแซมฯ ตามข้อเสนอของ เกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี 2556 ผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี 2556 ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

11 ชป. เพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ

12 ชป. ลพบุรี จำนวน 3 รายการ

13 ชป. สระบุรี จำนวน 2 รายการ

14 ชป. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

15 โครงการตามข้อเสนอแผนงาน / โครงการในพื้นที่ โครงการตามข้อเสนอแผนงาน / โครงการในพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ( ครม. สัญจร อุตรดิตถ์ ) ( ครม. สัญจร อุตรดิตถ์ ) โครงการตามข้อเสนอแผนงาน / โครงการในพื้นที่ โครงการตามข้อเสนอแผนงาน / โครงการในพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ( ครม. สัญจร อุตรดิตถ์ ) ( ครม. สัญจร อุตรดิตถ์ )

16 ชป. เพชรบูรณ์ จำนวน 2 รายการ

17 สำนักงานก่อสร้าง 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง

18

19

20

21

22

23

24

25 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน เงินกู้ 350,000 ล้านบาท ที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ วาระที่ 5.2  ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google