งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการปรับ กล้อง การเริ่มต้นที่ถูกต้อง ด้วยกฏง่ายๆไม่กี่ข้อเราก็สามารถถ่ายรูปที่ดีได้ การถ่ายรูปแต่ละครั้งควรบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ถ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการปรับ กล้อง การเริ่มต้นที่ถูกต้อง ด้วยกฏง่ายๆไม่กี่ข้อเราก็สามารถถ่ายรูปที่ดีได้ การถ่ายรูปแต่ละครั้งควรบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ถ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคนิคการปรับ กล้อง

3 การเริ่มต้นที่ถูกต้อง ด้วยกฏง่ายๆไม่กี่ข้อเราก็สามารถถ่ายรูปที่ดีได้ การถ่ายรูปแต่ละครั้งควรบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ถ่าย

4 กฎต่างๆที่สำคัญ 1. ต้องแน่ใจว่าในกล้องมีฟิล์ม 2. หมุนฟิล์มหลังจากการถ่ายแต่ละครั้ง 3. ถือกล้องให้นิ่ง 4. รักษาระยะห่างไม่เข้าไปใกล้กว่า 6 ฟุต 5. จับภาพขณะวัตถุที่จะถ่ายหยุดนิ่ง 6. ถ่ายรูปขณะแสงเข้าข้างหลังผู้ถ่าย 7. สำหรับรูปคน ควรถ่ายในร่มกลางแจ้ง

5 10.3 การปรับตั้งกล้องถ่ายรูปสำหรับถ่ายในเวลากลางวัน ต้องรู้ธรรมชาติของกล้องและการปรับตั้งกล้อง

6 กล้องถ่ายรูปสามารถแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ 3 พวก คือ 1. กล้องอย่างง่าย ( Simple Cameras ) รูป กล้องอัตโนมัติ 3. กล้องชนิดปรับตั้ง ได้ ( Adjustable Cameras ) 2. กล้องอัตโนมัติ ( Autometic Cameras )

7 กล้องชนิด ปรับตั้งได้ ปรับตั้งได้ 3 อย่าง คือ โฟกัส ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง

8 การปรับตั้งกล้องชนิดปรับตั้งเอง - ใช้เครื่องวัดแสงภายในกล้อง - ใช้เครื่องวัดแสงโดยเฉพาะ - ดูจากฉลากฟิล์มที่ใช้

9 เทคนิคการปรับกล้องและการถ่ายภาพ ในกรณีต่างๆ 1. การถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่ให้เป็นภาพนิ่ง ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้สูง เช่น 1/500 หรือ 1/1000 แล้วปรับรูรับแสงให้เหมาะสม

10

11 การถ่ายภาพที่ เคลื่อนไหวเร็ว

12

13

14 การถ่ายภาพ เคลื่อนไหว

15 –1. การปรับเกี่ยวกับแสง –1.1 การถ่ายภาพย้อนแสง –1.2 การถ่ายภาพตอนพลบค่ำ –1.3 การถ่ายภาพตอนกลางคืน

16 การถ่ายภาพย้อน แสง

17 การถ่ายภาพตอน พลบค่ำ

18 การถ่ายภาพตอน กลางคืน

19

20

21 การถ่าย ภาพนิ่ง

22 การ ถ่ายภาพสี

23 การถ่ายภาพด้วยแสง Black Light

24 การถ่ายภาพด้วย ฟิล์ม Infrared

25 การเปิดม่านเลนส์และการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ข้อควรปฏิบัติในการตั้งความเร็วชัตเตอร์และ การเปิดม่านเลนส์ – ใช้เครื่องวัดแสงโดยเฉพาะ ปรับตั้งกล้องตามที่อ่าน ได้จากเครื่องวัด – ใช้เครื่องวัดแสงในกล้อง ( กล้องบางชนิดไม่มี ) โดยตั้งความเร็วชัตเตอร์ตามต้องการ เล็งกล้องไป ยังวัตถุที่จะถ่าย อ่านค่าการเปิดม่านเลนส์จากสเกล ในกล้องแล้วปรับม่านเลนส์ตามค่าที่อ่านได้ แล้วจึง ลงมือถ่าย – ดูจากฉลากฟิล์มที่ใช้ ฟิล์มทุกชนิดจะมีฉลากแนบ มาด้วย ซึ่งจะมีข้อแนะนำในการตั้งความเร็วชัต เตอร์และการเปิดม่านเลนส์ไว้เสมอ

26 การถ่ายภาพโดยใช้ความ ชัดลึกน้อย

27

28

29

30

31 การถ่ายภาพโดยใช้ความ ชัดลึกมาก

32 การถ่ายภาพ ระยะไกล

33 การถ่ายภาพมุม กว้าง

34 การถ่ายภาพขาว - ดำ

35 รายชื่อผู้จัดทำกลุ่มที่ 07 I นายขันธ์ทองสารพัฒน์ 423151 - 8 II นายจะเด็ดจรรยากุลวินิจ 423152 - 9 III นายชาญชัยวิริยะวรสกุล 423157 - 4 IV นายศิริพงษ์บัวสิม 423181 - 4

36 Bye Bye !


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการปรับ กล้อง การเริ่มต้นที่ถูกต้อง ด้วยกฏง่ายๆไม่กี่ข้อเราก็สามารถถ่ายรูปที่ดีได้ การถ่ายรูปแต่ละครั้งควรบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ถ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google