งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย นนทกานต์ ปัง ตา เลขที่ 8. อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยใน การนำเสนองาน อุปกรณ์ที่สามารถ ถ่ายทอดภาพและเสียง ในงานนำเสนอเพื่อ นำเสนอมีคุณภาพ เข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย นนทกานต์ ปัง ตา เลขที่ 8. อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยใน การนำเสนองาน อุปกรณ์ที่สามารถ ถ่ายทอดภาพและเสียง ในงานนำเสนอเพื่อ นำเสนอมีคุณภาพ เข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย นนทกานต์ ปัง ตา เลขที่ 8

2 อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยใน การนำเสนองาน อุปกรณ์ที่สามารถ ถ่ายทอดภาพและเสียง ในงานนำเสนอเพื่อ นำเสนอมีคุณภาพ เข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มี ดังนี้

3 2.1 โพรเจกเตอร์ (P ROJECTRO ) เป็นอุปกรณ์ฉายภาพใช้ ในการนำเสนอ โดย สามารถรับรองสัญญาณ ภาพจากคอมพิวเตอร์

4 2.2 วิชวลไลเซอร์ (V ISUALIZER ) เป็นอุปกรณ์ฉายภาพ ระบบดิจิทัลประเภท หนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจาก โอเวอร์เฮดหรือเครื่อง ฉายข้ามศรีษะใช้แสดง ภาพวัตถุและเอกสาร

5 2.3 กล้องถ่ายรูปดิจิทัล (D IGITAL C AMERA ) เป็นอุปกรณ์รับภาพที่ เปลี่ยนจากฟิล์มมาเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อถ่ายรูปที่ต้องการ แล้วรูปจะถูกเก็บใน หน่วยความจำที่อยู่ใน กล้อง

6 2.4 กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ดิจิทัล เป็นอุปกรณ์รับภาพที่ บันทึกข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียงเก็บไว้ใน หน่วยความจำแบบแฟล ช่วยในกล้อง

7 2.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ คอมพิวเตอร์ ขนาดสมุด บันทึกหรือโน้ตบุ๊ก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง งานนำเสนอ

8 2.6 เครื่องเล่นเสียง เป็นอุปกรณ์ซึ่งบรรจุ ข้อมูลเสียงที่ใช้เล่น คอมพิวเตอร์และ สามารถโอนข้อมูลเข้า ไปในคอมพิวเตอร์ได้

9 2.7 โทรศัพท์เคลื่อนที่ บางรุ่น เป็นอุปกรณ์ตัวกลางทู้ ใช้สามารถนำเสนองานที่ สร้างด้วย

10 ซอฟแวร์ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ผ่าน เครื่องโพรเจกเตอร์ได้ สะดวก


ดาวน์โหลด ppt นาย นนทกานต์ ปัง ตา เลขที่ 8. อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยใน การนำเสนองาน อุปกรณ์ที่สามารถ ถ่ายทอดภาพและเสียง ในงานนำเสนอเพื่อ นำเสนอมีคุณภาพ เข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google