งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ถ่ายภาพ 1. แสง ( V ISIBLE L IGHT ) เดินทางเป็นเส้นตรง เมื่อกระทบวัตถุ มันจะเกิดปรากฏการณ์ 3 แบบ 1. สะท้อนกลับ 2. ส่องทะลุผ่านไป 3. ถูกดูดซับไว้ในวัตถุนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ถ่ายภาพ 1. แสง ( V ISIBLE L IGHT ) เดินทางเป็นเส้นตรง เมื่อกระทบวัตถุ มันจะเกิดปรากฏการณ์ 3 แบบ 1. สะท้อนกลับ 2. ส่องทะลุผ่านไป 3. ถูกดูดซับไว้ในวัตถุนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ถ่ายภาพ 1

2 แสง ( V ISIBLE L IGHT ) เดินทางเป็นเส้นตรง เมื่อกระทบวัตถุ มันจะเกิดปรากฏการณ์ 3 แบบ 1. สะท้อนกลับ 2. ส่องทะลุผ่านไป 3. ถูกดูดซับไว้ในวัตถุนั้น ( แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความ ร้อน ) แสงอาทิตย์ มีสีแฝงอยู่ภายใน หรือเรียกว่า spectrum เราเห็นวัตถุมีสีต่าง เพราะวัตถุนั้น ทำ 1. กับบางสีที่เราเห็น และทำ 2. หรือ 3. กับบางสีที่ เหลือ 2

3 แสง ( V ISIBLE L IGHT ) การมองเห็นวัตถุเป็นสี ต่างๆ 3

4 4

5 อุณหภูมิสี C OLOR T EMPERATURE มีหน่วยวัดเป็นเคลวิน °K = องศาเซลเซียส + 273 เผาโลหะดำ ให้ร้อน 3000 องศาเซลเซียส จะได้อุณหภูมิสีที่ 3273 เคล วิน 5

6 สีของแสงแบบต่างๆ Auto White Balance ( AWB ) = ปรับอัตโนมัติ Day Light / Outdoor = แสงแดดตอนกลางวัน Shade = ถ่ายในร่มไม้ หรือร่มเงาชายคา ตอนกลางวัน Tungsten / Incandescent = แสงหลอดไส้ Cloudy = แสงตอนกลางวันแต่เป็นวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝน Fluorescent = แสงหลอดฟลูโอเรสเซนท์ Flash = แสงจากไฟแฟลช 6 6

7 กล้องยอดนิยม SLR กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว SLR (Single Lens Reflex) 7 เวลาดู ภาพ บันทึกภาพลง ฟิล์ม

8 ความเร็วชัตเตอร์ (S HUTTER S PEED ) 8 30 15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 วินาที 30 15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 วินาที 1/ 30 15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 วินาที 1 STOP = 1 ขั้น

9 ความเร็วชัตเตอร์ (S HUTTER S PEED ) ความเร็วชัตเตอร์ Shutter Speed จะเห็นผลแตกต่าง ชัดเจน กับวัตถุที่เคลื่อนที่ 9 1/30 วินาที 1/1000 วินาที

10 การทำงานของรูรับแสง (A PERTURE ) ภายในตัวเลนส์ จะมีส่วนที่เป็น “ ไดอะแฟรม ” (Diaphragm) มีลักษณะเป็นคลีบหลายอัน ซ้อนทับกัน แต่จะเปิดเป็นรู ( เกือบจะเป็นวงกลม ) ตรงกลางให้แสงผ่านไปได้ เราเรียกว่า “ รูรับแสง ” หรือ “ ช่องรับแสง ” (Aperture) ซึ่งสามารถปรับ ขยายขนาดของรูนี้ ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้ คล้ายกับม่านตาของคนเรา 10

11 การทำงานของรูรับแสง (A PERTURE ) f-stop = f / d = 50 / 50 = 1 11 Focal Length ( f ) Diameter ( d ) 50mm. f/1 คือรูรับแสงที่ d = f

12 การทำงานของรูรับแสง (A PERTURE ) f-stop = f / d1 = 50 / 50 = 1 f-stop = f / d2 = 50 / 25 = 2 12 Diameter ( d1 ) Diameter ( d2 ) 50mm. 25 mm. f/2 = ¼ ของ f/1

13 13 F 16 F 2.8 ชัดลึก.... ชัดตื้น... 13

14 14 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับรูรับแสง 14

15 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับรูรับแสง 15 A B C D

16 16 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับรูรับแสง กับ ISO

17 การสะท้อนแสงของวัตถุ และการวัด แสง การสะท้อนแสงของวัตถุต่างๆ กระดาษสีเทามาตรฐาน (Gray card)18% 17 สะท้อนแสง 99% สะท้อนแสง 1% สะท้อนแสง 18% ค่ากลางในการอ้างอิง เพื่อการวัดแสง สีขาว สีเทากลาง สีดำ

18 18 โหมด หลัก Full Auto โหมด อย่างง่าย P = Program Tv = Time Value = Shutter Priority = S ของ Nikon Av = Aperture Value = Aperture Priority = A ของ Nikon M = Manual 18

19 19 Mode ที่แนะนำ Av หรือ A เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ 1. ภาพบุคคล โดย เลือกรูรับแสงกว้างที่สุด (F น้อย สุด ) 2. ภาพวิวทิวทัศน์ โดย เลือกรูรับแสงแคบ (F มาก ) 3. ภาพดอกไม้ โดย เลือกรูรับแสงแคบ (F มาก ) Mode ที่แนะนำ Tv หรือ S เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ 1. ภาพกีฬา หรือ ภาพเด็ก โดย เลือกความเร็วชัต เตอร์ค่อนข้างสูง 2. ภาพน้ำตก โดย เลือกความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างต่ำ และใช้ขาตั้งกล้อง 3. ภาพตอนกลางคืน ใช้แฟลช ใช้ความเร็วชัตเตอร์ ปานกลาง ( 1/30 วินาที ) 4. ภาพวิวตอนกลางคืน ไม่ใช้แฟลช ใช้ความเร็วชัต เตอร์ ต่ำ และใช้ขาตั้งกล้อง

20 20 Mode ที่แนะนำ P เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ 1. ภาพแบบต้องรีบๆถ่าย เช่น เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ มีเวลาปรับอะไรมาก Mode ที่แนะนำ M เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ 1. ภาพย้อนแสง หรือมีส่วนที่สว่าง และมืด อยู่ในภาพ เดียวกัน ต้องคำนวณแสงเอง 2. ภาพดาว หรือ ภาพพลุ ซึ่งไม่สามารถวัดแสงได้ ต้อง ประมาณค่าแสงเอาเอง

21 การจัดองค์ประกอบภาพ กฏสามส่วน (rule of third) ลากเส้นสมมติแบ่งพื้นที่ออกเป็น ด้านละ 3 ส่วนเท่าๆกัน ก็จะได้เป็นช่องต่างๆ 9 ช่อง แต่ให้สังเกต จุดตัด 4 จุด เป็นจุดที่เราจะวาง “ จุดเด่น ” ของภาพ ไว้ในตำแหน่งดังกล่าว 21


ดาวน์โหลด ppt วิชา ถ่ายภาพ 1. แสง ( V ISIBLE L IGHT ) เดินทางเป็นเส้นตรง เมื่อกระทบวัตถุ มันจะเกิดปรากฏการณ์ 3 แบบ 1. สะท้อนกลับ 2. ส่องทะลุผ่านไป 3. ถูกดูดซับไว้ในวัตถุนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google