งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูนก BIRDWATCHING. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูนก เเเเพื่อเป็นการพักผ่อนและได้รับความ เพลิดเพลิน ไไไได้รู้จักกับธรรมชาติ ไไไได้รับความรู้เกี่ยวกับนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูนก BIRDWATCHING. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูนก เเเเพื่อเป็นการพักผ่อนและได้รับความ เพลิดเพลิน ไไไได้รู้จักกับธรรมชาติ ไไไได้รับความรู้เกี่ยวกับนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูนก BIRDWATCHING

2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูนก เเเเพื่อเป็นการพักผ่อนและได้รับความ เพลิดเพลิน ไไไได้รู้จักกับธรรมชาติ ไไไได้รับความรู้เกี่ยวกับนก มมมมีความเข้าใจความสัมพันธ์ในธรรมชาติ ไไไได้รู้จักประโยชน์ของนก ททททำให้เราเกิดความรักและการอนุรักษ์

3 อุปกรณ์การดูนก  กล้องส่องทางไกล  แบบสองตา (Binoculars)  แบบตาเดียว (Telescope)  หนังสือคู่มือดูนกในเมืองไทย

4 กล้องส่องทางไกลแบบสองตา (Binocular)  แบบ Roofprism  แบบ Porroprism

5 แบบ Roofprism

6 แบบ Porroprism

7 กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (Telescope)

8 หนังสือคู่มือดูนกในเมืองไทย

9 หนังสือคู่มือดูนก

10 ข้อคำนึงในการเลือกกล้องส่อง ทางไกล  กำลังขยาย (Magnification)  ความกว้างหน้ากล้อง (Aperture)  รูรับแสง (Exit Pupil)  ความกว้างของจอภาพ (Field of View)  ขนาดและน้ำหนักของกล้อง

11 การเตรียมตัวก่อนไปดูนก  ศึกษาข้อมูลของสถานที่ ที่จะไป  ศึกษาชนิดของนกที่อาจจะพบได้  เตรียมอุปกรณ์ในการดูนก  อุปกรณ์ทั่วไป  เตรียมสภาพร่างกาย

12 การปฏิบัติตัวระหว่างการดูนก กการแต่งกายให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ชช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูนก กการใช้เสียงระหว่างการดูนก กการสังเกตและการค้นหา กการจดจำนก

13 การปฏิบัติตัวระหว่างการดูนก ( ต่อ )  การมีส่วนร่วมกันในการดูนก  ความปลอดภัย  เคารพกฎหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สถานที่นั้น ๆ  จริยธรรมและจิตสำนึก  “ สวัสดิภาพและความสุขของนกต้องมา ก่อนเสมอ ”

14 การจำแนกชนิดนก  ขนาดและรูปร่าง  สีและลวดลาย  พฤติกรรม  เสียงร้อง  ถิ่นอาศัยและสภาพแวดล้อม  ฤดูกาล

15 ขนาดและรูปร่าง

16 พฤติกรรม

17 สี และลวดลาย

18 เสียงร้อง

19 ถิ่นอาศัย และสภาพแวดล้อม

20 ฤดูกาล

21 พฤติกรรมของนกในรอบปี  ช่วงฤดูผสมพันธุ์  ช่วงผลัดขน  ช่วงย้ายถิ่น

22 แหล่งดูนกที่น่าสนใจ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

23 แหล่งดูนกที่น่าสนใจ ( ต่อ )  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

24 แหล่งดูนกที่น่าสนใจ (ต่อ) ดดดดอยอ่างขาง ดดดดอยผ้าห่มปก ททททะเลสาบเชียงแสน บบบบางปู ชชชชายทะเลสมุทรสาคร ททททุ่งรังสิต ววววัดไผ่ล้อม สสสสวนลุมพินี


ดาวน์โหลด ppt การดูนก BIRDWATCHING. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูนก เเเเพื่อเป็นการพักผ่อนและได้รับความ เพลิดเพลิน ไไไได้รู้จักกับธรรมชาติ ไไไได้รับความรู้เกี่ยวกับนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google