งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเป็นเจ้าของธุรกิจ  ไม่เซ๊กซี่ เหมือนที่คิด  คนที่จะเป็นได้ต้อง มีความหลงไหลในโครงการที่ทำ กระหาย ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ชอบคิดใหม่ ทำใหม่ มีปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเป็นเจ้าของธุรกิจ  ไม่เซ๊กซี่ เหมือนที่คิด  คนที่จะเป็นได้ต้อง มีความหลงไหลในโครงการที่ทำ กระหาย ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ชอบคิดใหม่ ทำใหม่ มีปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเป็นเจ้าของธุรกิจ  ไม่เซ๊กซี่ เหมือนที่คิด  คนที่จะเป็นได้ต้อง มีความหลงไหลในโครงการที่ทำ กระหาย ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ชอบคิดใหม่ ทำใหม่ มีปัญญา มีความเป็นผู้นำ

3 การเริ่มทำธุรกิจ ของตนเอง  หลงไหล และต้องมั่นใจ  มีความชัดเจน ว่าจะสินค้าดีอย่างไร กับผู้บริโภค  หาวิธีต่อยอดกับสินค้าที่มีอยู่ ไม่ จำเป็นต้องค้นคว้าประดิษฐ ใหม่ ทั้งหมด  ต้องมีความอดทน มุ่งมั่น เพราะจะมี ผิดมากกว่าถูก  มโนภาพเห็นภาพความสำเร็จของ ตนเอง clear”Y”

4 การเริ่มทำธุรกิจ ของตนเอง ( ต่อ )  สร้างความชำนาญการในธุรกิจ ที่ เราจะทำ  คุณคือ บริษัท คุณคือ เครื่องหมายการค้า  ประชาสัมพันธ์ ตัวเอง และกิจการ ตลอดเวลา  รู้จัก จุดแข็ง และจุดอ่อน ของ ตนเอง

5 ขบวนการดำเนินการ ในการทำ ธุรกิจของตนเอง  มีจินตนาการ ของธุรกิจที่ชัดเจน ต้องเห็นภาพตอนจบ  มีการวางแผนการดำเนินการที่ชัดเจน  อย่าเรียน MBA ( Too much Analysis = Paralysis)  มีความมั่นใจ แล้วรีบสร้างสินค้าตน แบบ “ Just do it ”  ต้องลองทำอย่างน้อย 2 ปี จึงจะรู้ ถึงวัฏจักรของธุรกิจ หรืออย่างน้อย 3 ปี ถึงจะปรับได้อย่างถูกต้อง

6 ขบวนการดำเนินการ ในการทำธุรกิจ ของตนเอง ( ต่อ )  ต้องเป็น Juggler ( นักกายกรรม )  ต้องมีมานะอุตสาหะ ไม่เป็นเจ้าของ ธุรกิจ กำมะลอ  ชอบเข้าสังคม ยิ้ม จริงใจ โปร่งใส เข้าร่วมเครือข่าย  กล้าท้าทาย เตรียมพร้อมสำหรับ ความล้มเหลว  คำว่า “ ไม่ได้ผล ” จะมีความหมายว่า เราเข้าไปใกล้ความสำเร็จอีก 1 ขั้น  อยู่กับคนที่มีความสำเร็จ

7 ขบวนการดำเนินการ ในการทำธุรกิจ ของตนเอง ( ต่อ )  สร้างทีม ใช้ทรัพยากรจาก ภายนอก  ทำทีละขั้น แล้วฟังการติเตียน  ศึกษาจากแหล่งที่มีการสอน อ่าน หนังสือ ค้นคว้า

8 การขาย การตลาด  ต้องชัดเจน ว่าลูกค้า ต้องการ อะไร  เกาะติดแน่นกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์  คุณเป็น “ ยี่ห้อ ” ของสินค้า  ให้ค่าโสหุ้ยเกือบ = ใกล้ 0 มาก ที่สุด  สังเกต ช่องว่างของสินค้าปัจจุบัน

9 การขาย การตลาด ( ต่อ )  สังเกตุว่าบริษัทใหญ่ มี ข้อผิดพลาดอะไรบ้าง  ประชาสัมพันธ์ ตัวเองมาก พูด มากๆ  ทุกอย่างที่ทำไป ต้องได้เงินคืนมา  ชี้แจงธุรกิจของเราแบบง่ายๆ อธิบายธุรกิจของเราให้ได้ภายใน 20 วินาที  หาตลาดที่เหมาะกับสินค้า

10 การขาย การตลาด ( ต่อ )  รู้จักอุตสาหกรรมของธุรกิจเรา ให้ ดีที่สุด  ศึกษาคู่แข่ง อย่างต่อเนื่อง  เรียนรู้จาก ผู้นำการตลาด  ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับการโฆษณา อุตสาหกรรมของธุรกิจของเรา  เรียนการขาย เพราะคุณเองจะเป็น “ ผู้จัดการฝ่ายขาย ”  ขายความสัมพันธ์ ไปพร้อมๆ กับ การขายสินค้า

11 หาทุกข์ของ ผู้บริโภค สร้างสินค้าหรือ บริการมาปลดทุกข์ ประกาศให้ผู้บริโภครู้ ว่ามีสินค้าสำหรับเขา ฟังผลตอบรับและ การแข่งขัน พัฒนาสินค้า ให้ดีขึ้น การตลา ด

12 การ ผลิต เครื่องจักร มีความ เหมาะสม การจัดหา วัตถุดิบ ประสิทธิภาพในการผลิต ใน ปริมาณที่มาก ขั้นตอนการผลิต ไม่ ยุ่งยาก ควบคุมคุณภาพ ได้ง่าย จัดเก็บ จัดส่ง ง่าย อายุของสินค้า เหมาะสม OK! TESTED

13 ต้นทุน α กำไร ค่าแรง วัตถุดิบ ค่าโสหุ้ย ค่าซ่อม บำรุง ของเสีย สต็อค ต้นทุน ฿ ฿ ฿฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿


ดาวน์โหลด ppt การเป็นเจ้าของธุรกิจ  ไม่เซ๊กซี่ เหมือนที่คิด  คนที่จะเป็นได้ต้อง มีความหลงไหลในโครงการที่ทำ กระหาย ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ชอบคิดใหม่ ทำใหม่ มีปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google