งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้

4 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนนักเรียน ค่าใช้ จ่าย

5 ครูปพิชญา คนยืน 1) ขอบเขตล่างของ ชั้นที่ 3 คือ …… 2) ขอบเขตบนของชั้น ที่ 4 คือ …… 3) มีนักเรียนทั้งหมด ……. คน 4) มีนักเรียนส่วนมากมี ค่าใช้จ่าย …… บ. 5) ความกว้างของ อันตรภาคชั้น แต่ละชั้นเท่ากับ ……

6 ครูปพิชญา คนยืน รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่ เกิดจากการต่อจุด กึ่งกลางของด้านบน แต่ละแท่งฮิสโทแกรม และจุดกึ่งกลางบน แกนนอนก่อนรูปแรก และรูปสุดท้ายจะเกิด รูปหลายเหลี่ยม

7 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนนักเรียน ค่าใช้ จ่าย

8 ครูปพิชญา คนยืน รูปหลาย เหลี่ยม ของ ความถี่ ค่าใช้ จ่าย จำนวนนักเรียน

9 ครูปพิชญา คนยืน จากตารางแจกแจง ความถี่ต่อไปนี้ จง เขียน 1. ฮิสโทแกรม 2. รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่ รวม

10 ครูปพิชญา คนยืน รวม

11 ครูปพิชญา คนยืน จำนวน นักเรียน ควา มสูง ฮิสโทแกรม

12 ครูปพิชญา คนยืน จำนวน นักเรียน ควา มสูง A B C HDE F G รูปหลาย เหลี่ยม ABCDEF GH

13 ครูปพิชญา คนยืน จงเขียนรูปหลาย เหลี่ยมของความถี่ จากฮิสโทแกรม ต่อไปนี้

14 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนนักเรียน ( คน ) ความ สูง

15 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนนักเรียน ( คน ) ความ สูง C A B D E F G รูปหลาย เหลี่ยม ABCDEF G

16 ครูปพิชญา คนยืน การบ้าน แบบฝึกหัด 3.1 ข้อที่ 4 หน้า 109

17 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน อังคารหน้า เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google