งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้

4 ครูปพิชญา คนยืน 2020 8080 จำนวนนักเรียน ค่าใช้ จ่าย 0 200200 250250 300300 350350 400400 450450 4040 6060

5 ครูปพิชญา คนยืน 1) ขอบเขตล่างของ ชั้นที่ 3 คือ …… 2) ขอบเขตบนของชั้น ที่ 4 คือ …… 3) มีนักเรียนทั้งหมด ……. คน 4) มีนักเรียนส่วนมากมี ค่าใช้จ่าย …… บ. 5) ความกว้างของ อันตรภาคชั้น แต่ละชั้นเท่ากับ ……

6 ครูปพิชญา คนยืน รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่ เกิดจากการต่อจุด กึ่งกลางของด้านบน แต่ละแท่งฮิสโทแกรม และจุดกึ่งกลางบน แกนนอนก่อนรูปแรก และรูปสุดท้ายจะเกิด รูปหลายเหลี่ยม

7 ครูปพิชญา คนยืน 2020 8080 จำนวนนักเรียน ค่าใช้ จ่าย 0 200200 250250 300300 350350 400400 450450 4040 6060 500500 150150

8 ครูปพิชญา คนยืน รูปหลาย เหลี่ยม ของ ความถี่ ค่าใช้ จ่าย 2020 8080 จำนวนนักเรียน 0 200200 250250 300300 350350 400400 450450 4040 6060 500500 150150

9 ครูปพิชญา คนยืน จากตารางแจกแจง ความถี่ต่อไปนี้ จง เขียน 1. ฮิสโทแกรม 2. รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่ 110 - 119 120 - 129 130 - 139 140 - 149 150 - 159 รวม 6 7 10 5 3 32 160 - 169 1

10 ครูปพิชญา คนยืน รวม 32 110 - 119 120 - 129 130 - 139 140 - 149 150 - 159 160 - 169 6 7 10 5 3 1 109.5 119.5 114.5 119.5 129.5 124.5 129.5 139.5 134.5 139.5 149.5 144.5 149.5 159.5 154.5 159.5 169.5 164.5

11 ครูปพิชญา คนยืน จำนวน นักเรียน ควา มสูง 109.5 119.5129.5 139.5 149.5 159.5 169.5 5 1010 0 15 4.5 17 4.5 10 4.5 11 4.5 12 4.5 13 4.5 14 4.5 16 4.5 ฮิสโทแกรม

12 ครูปพิชญา คนยืน จำนวน นักเรียน ควา มสูง 109.5 119.5129.5 139.5 149.5 159.5 169.5 5 1010 0 A B C HDE F G รูปหลาย เหลี่ยม ABCDEF GH

13 ครูปพิชญา คนยืน จงเขียนรูปหลาย เหลี่ยมของความถี่ จากฮิสโทแกรม ต่อไปนี้

14 ครูปพิชญา คนยืน 2 1010 จำนวนนักเรียน ( คน ) ความ สูง 144.5 149.5 154.5 159.5164.5169.5 4 6 8 1212 0

15 ครูปพิชญา คนยืน 2 1010 จำนวนนักเรียน ( คน ) ความ สูง 4 6 8 1212 0 142 172 147 152 157 162 167 172 147 152 157 162 167 144.5 149.5 154.5 159.5164.5169.5 142 C 144.5 149.5 154.5 159.5 164.5 169.5 A B D E F G รูปหลาย เหลี่ยม ABCDEF G

16 ครูปพิชญา คนยืน การบ้าน แบบฝึกหัด 3.1 ข้อที่ 4 หน้า 109

17 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน อังคารหน้า เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จากฮิสโทแกรม แสดงค่าใช้จ่าย ต่อเดือนของ นักเรียน จงตอบคำถาม ต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google