งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศ าสตร์ แสน สนุก. จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศ าสตร์ แสน สนุก. จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศ าสตร์ แสน สนุก

2 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่ = = 11

3 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่

4 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่

5 = 100 ผลบวกข้างซ้ายมือได้เพียง 45 เท่านั้น แก้เครื่องหมาย ใส่วงเล็บ ตรงไหนดี เพื่อให้ผลบวกเป็น (8 x 9) = 100

6 ใส่เครื่องหมายอะไร ที่ตรงไหน ดี สองข้างจึงจะเท่ากัน = (5 + 5) - (5 + 5) [(4 + 4) (4 + 4)] = (5 x 5) (5 + 5) =

7 8 2 – 7 2 = 64 – 49 = = – 9 2 = 100 – 81 = = 19 a 2 - b 2 = a + b เมื่อ a - b = = 36 – 16 = 20 ไม่เท่ากับ เพราะ a 2 - b 2 = (a + b)(a – b) = a + b เมื่อ a - b = 1

8 9 x 11 = x 11 = x 11 = x 11 = x 11 = จำนวนนับใดคูณกับ 11 ให้เติม 0 แล้วนำมาบวกกับ จำนวนนับนั้น ทำไม ทำ เช่นนี้ ได้ n x 11 = n(10 + 1) = 10n + n

9 9 x 9 = x 9 = x 9 = x 11 = x 11 = จำนวนนับใดคูณกับ 9 ให้เติม 0 แล้วนำมาลบกับจำนวน นับนั้น ทำไม ทำ เช่นนี้ ได้ n x 9 = n(10 - 1) = 10n - n

10 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้า กระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้าย นับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น บอกได้ไหม ลูกเสือกองนี้มีกี่ คน

11 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้า กระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้าย นับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น 2 2(3) + 1 = 7 7(3) = 21

12 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้า กระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้าย นับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น ดังนั้นมีลูกเสือทั้งหมด 21 คน


ดาวน์โหลด ppt คณิตศ าสตร์ แสน สนุก. จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google