งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศ าสตร์ แสน สนุก. จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศ าสตร์ แสน สนุก. จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศ าสตร์ แสน สนุก

2 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 1 = 11 6 + 5 = 11

3 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่ 10 1 3 5 6 8 2 7 4 9

4 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่ 10 1 7 3 9 5 6 2 8 4

5 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 100 ผลบวกข้างซ้ายมือได้เพียง 45 เท่านั้น แก้เครื่องหมาย ใส่วงเล็บ ตรงไหนดี เพื่อให้ผลบวกเป็น 100 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + (8 x 9) = 100

6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 ใส่เครื่องหมายอะไร ที่ตรงไหน ดี สองข้างจึงจะเท่ากัน = (5 + 5) - (5 + 5) + 5 4 + [(4 + 4) (4 + 4)] = (5 x 5) + 5 - (5 + 5) = 4 + 4 + 4 + 4 + 4

7 8 2 – 7 2 = 64 – 49 = 15 8 + 7 = 15 10 2 – 9 2 = 100 – 81 = 19 10 + 9 = 19 a 2 - b 2 = a + b เมื่อ a - b = 1 6 2 - 4 2 = 36 – 16 = 20 ไม่เท่ากับ 6 + 4 เพราะ a 2 - b 2 = (a + b)(a – b) = a + b เมื่อ a - b = 1

8 9 x 11 = 99 10 x 11 = 110 11 x 11 = 121 12 x 11 = 132 13 x 11 = 143 90 + 9 100 + 10 110 + 11 120 + 12 130 + 13 จำนวนนับใดคูณกับ 11 ให้เติม 0 แล้วนำมาบวกกับ จำนวนนับนั้น ทำไม ทำ เช่นนี้ ได้ n x 11 = n(10 + 1) = 10n + n

9 9 x 9 = 81 10 x 9 = 90 11 x 9 = 99 12 x 11 = 132 13 x 11 = 143 90 - 9 100 - 10 110 - 11 120 + 12 130 + 13 จำนวนนับใดคูณกับ 9 ให้เติม 0 แล้วนำมาลบกับจำนวน นับนั้น ทำไม ทำ เช่นนี้ ได้ n x 9 = n(10 - 1) = 10n - n

10 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้า กระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้าย นับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น บอกได้ไหม ลูกเสือกองนี้มีกี่ คน

11 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้า กระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้าย นับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น 2 2(3) + 1 = 7 7(3) = 21

12 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้า กระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้าย นับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมา จัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น ดังนั้นมีลูกเสือทั้งหมด 21 คน


ดาวน์โหลด ppt คณิตศ าสตร์ แสน สนุก. จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไร ให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่ หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้าง หนึ่ง ของเส้นทุกคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google