งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบวกของ เด็ก LD

3 3 + 4 = = 9 กำหนดให้ a =. b =.. c = … d = …. e = ….. ฯลฯ

4 จงหาค่าต่อไปนี้ b + d = f c + g = d + e = h - b = j - c = j i f g

5 การบวก • ความหมายของการบวก • การบวกของจำนวน 0-9 • ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของ จริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข • ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก • การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

6 3 รวมกับ 1 เท่ากับ = 4 การบวก

7 3 + 2 = 5

8 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ =

9 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน

10 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน

11 ตารางค่าความจริงของ การบวก 100 ค่า +

12 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่าง ย่อ 45 ค่า

13 การบวกสองเท่าและการ บวกเพิ่มอีก = = = = = = = = 17

14 การสอนเกี่ยวกับการบวกที่ มีการทด • การบวกเลขหลักเดียว • ความรู้เกี่ยวกับค่าประจำหลัก • การบวกโดยใช้ค่าประจำ หลักและการกระจาย • การบวกเลขในแนวตั้ง

15 ความสัมพันธ์ของ 10 จาก การบวก •2 + 8 = 10 •3 + 7 = 10 •4 + 6 = 10 •5 + 5 = 10 •1 + 9 = 10

16 การสอนเรื่องการ กระจาย

17

18 การสอนเรื่องการ กระจาย

19 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ = 41

20 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ =

21 การบวกในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก

22 การบวกโดยการทด

23 การบวกของจำนวนหลาย จำนวน ?

24 การบวกหลายจำนวนใน แนวตั้ง ?


ดาวน์โหลด ppt การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google