งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวก

2 การบวกของเด็ก LD 15 26 245 18 39 166 213 62 301

3 3 + 4 = 7 2 + 7 = 9 กำหนดให้ a = b = c = … d = …. e = ….. ฯลฯ

4 จงหาค่าต่อไปนี้ b + d = f c + g = j d + e = i h - b = f g j - c =

5 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9
ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของจริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

6 การบวก 3 รวมกับ 1 เท่ากับ =

7 การบวก 3 2 = 5 +

8 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ
= = 5

9 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 5
       

10 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 10
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 ตารางค่าความจริงของการบวก 100 ค่า
+

12 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่างย่อ 45 ค่า
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13 การบวกสองเท่าและการบวกเพิ่มอีก 1
1 + 1 = = 3 2 + 2 = = 5 3 + 3 = = 7 8 + 8 = = 17

14 การสอนเกี่ยวกับการบวกที่มีการทด
การบวกเลขหลักเดียว ความรู้เกี่ยวกับค่าประจำหลัก การบวกโดยใช้ค่าประจำหลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

15 ความสัมพันธ์ของ 10 จากการบวก
2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10

16 การสอนเรื่องการกระจาย
12 10 2 38 30 8 516 500 10 6

17 การสอนเรื่องการกระจาย
40 5 45 100 30 130 200 30 4 234

18 การสอนเรื่องการกระจาย
40 3 43 100 300 400 40 20 60 120

19 การบวกในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 41 16 10 6 25 20 5 30 11 30 10 1 40 1

20 การบวกในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 583 215 200 10 5 368 300 60 8 500 70 13 500 70 10 3 500 80 3

21 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ค่าประจำหลัก
16 16 16 25 25 25 11 30 1 11 41 30 11 1 41 41

22 การบวกโดยการทด 1 16 16 25 25 1 1 41 11 11 1 41

23 การบวกของจำนวนหลายจำนวน
25 67 72 + 38 ? 2 2 10 12 2 10 12

24 การบวกหลายจำนวนในแนวตั้ง
135 96 + 278 ? 2 1 13 3 11 1 10


ดาวน์โหลด ppt การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google