งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1

3 3 + 4 = 7 2 + 7 = 9 กำหนดให้ a =. b =.. c = … d = …. e = ….. ฯลฯ

4 จงหาค่าต่อไปนี้ b + d = f c + g = d + e = h - b = j - c = j i f g

5 การบวก • ความหมายของการบวก • การบวกของจำนวน 0-9 • ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของ จริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข • ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก • การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

6 3 รวมกับ 1 เท่ากับ 4 3 + 1 = 4 การบวก

7 3 + 2 = 5

8 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ 4 + 1 = 012345678012345678 5

9 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 5 + 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5

10 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 10 +0123456789 00123456789 112345678910 223456789 33456789 4456789 556789 66789 7789 889 99

11 ตารางค่าความจริงของ การบวก 100 ค่า +

12 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่าง ย่อ 45 ค่า +123456789 12 234 3456 45678 5678910 6789 1112 7891011121314 8910111213141516 9101112131415161718

13 การบวกสองเท่าและการ บวกเพิ่มอีก 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 3 + 3 = 6 3 + 4 = 7 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

14 การสอนเกี่ยวกับการบวกที่ มีการทด • การบวกเลขหลักเดียว • ความรู้เกี่ยวกับค่าประจำหลัก • การบวกโดยใช้ค่าประจำ หลักและการกระจาย • การบวกเลขในแนวตั้ง

15 ความสัมพันธ์ของ 10 จาก การบวก •2 + 8 = 10 •3 + 7 = 10 •4 + 6 = 10 •5 + 5 = 10 •1 + 9 = 10

16 การสอนเรื่องการ กระจาย 1212 1010 2 3838 3030 8 516 516 500500 1010 6

17 4040 54545 10 0 3030 13 0 200 200 3030 4 23 4

18 การสอนเรื่องการ กระจาย 4040 34343 10 0 300300 40 0 40 40 2020 6060 12 0

19 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 2525 1616 1010 6 2020 5 16 + 25 = ? 30301 3030 1010 1 4040 1 ผลลัพธ์ = 41

20 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 368368 215215 200200 1010 300300 6060 215 + 368 = ? 500500 7070 500500 7070 1010 500500 8080 ผลลัพธ์ = 583 5 8 1313 3 3

21 การบวกในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก 2525 1 1616 1616 2525 3030 1616 2525 1 3030 4141 1 4141 1 1 4141

22 การบวกโดยการทด 2525 1 1616 1616 2525 1 14141 1 1 4141 1

23 การบวกของจำนวนหลาย จำนวน 1212 25 67 72 + 38 ? 2 1010 20 1212 1010 2

24 การบวกหลายจำนวนใน แนวตั้ง 1 135 96 + 278 ? 1 1313 13 1010 2


ดาวน์โหลด ppt การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google