งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก

2 ปัญหาคณิตศาสตร์ที่พบ บ่อยๆ - ไม่รู้จักค่าของจำนวน - ปัญหาเกี่ยวกับค่าประจำหลัก - ปัญหาการบวกเลขที่มีทด - ปัญหาการลบเลขที่มีการยืม - ปัญหาการคูณที่มีการทด - ปัญหาการหาร

3 เรื่องเกี่ยวกับเวลา ค่า ของเงิน เรื่องเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม การชั่ง ตวง วัด รูปเรขาคณิต และรูปทรง เรขาคณิต การแก้ปัญหาโจทย์ ฯลฯ

4 การสอนเกี่ยวกับค่าของจำนวน 1 -10 รูปร่าง ชื่อ คุณสมบัติสิ่งของ การคัดแยก การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ ขนาด การจับคู่ การจับคู่จำนวน สมาชิกภายใน เซ็ต ( กลุ่ม ) เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า การเรียกชื่อ จำนวน การจับคู่จำนวน กับสิ่งของ การรู้จัก สัญลักษณ์ของ จำนวน ค่าของจำนวน สิ่งของ และลำดับ ที่หรือตำแหน่งที่ ของสิ่งของ

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Touch Math

6

7 การกำหนดค่าตัวเลขใน สัญลักษณ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

8

9 ปัญหาเกี่ยวกับการบวกที่มี การทด การนับจำนวน และ ความหมายของการบวก การบวกเลขหลักเดียว ความรู้เกี่ยวกับค่าประจำหลัก การบวกโดยใช้ค่าประจำ หลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

10 การบวกของเด็กที่ พบบ่อยๆ 1818 21 3 1515 2626 3939 62 245245 166166 30 1

11 3 + 4 = 7 2 + 7 = 9 กำหนดให้ a =. b =.. c = … d = …. e = ….. ฯลฯ

12 จงหาค่าต่อไปนี้ b + d = f c + g = d + e = h - b = j - c = j i f g

13 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9 ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของ จริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

14 3 รวมกับ 1 เท่ากับ 4 3 + 1 = 4 การบวก

15 3 + 2 = 5

16 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ 4 + 1 = 012345678012345678 5

17 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 5 + 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5

18 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 10 +0123456789 00123456789 112345678910 223456789 33456789 4456789 556789 66789 7789 889 99

19 ตารางค่าความจริงของการ บวก 100 ค่า +

20 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่าง ย่อ 45 ค่า +123456789 12 234 3456 45678 5678910 6789 1112 7891011121314 8910111213141516 9101112131415161718

21 การบวกสองเท่าและการ บวกเพิ่มอีก 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 3 + 3 = 6 3 + 4 = 7 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

22 ความสัมพันธ์ของ 10 จาก การบวก 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10

23 การสอนเรื่องการ กระจาย 1212 1010 2 3838 3030 8 51 6 50 0 1010 6

24 การสอนเรื่องการ กระจาย 4040 54545 10 0 3030 13 0 20 0 3030 4 23 4

25 การสอนเรื่องการ กระจาย 4040 34343 10 0 30 0 40 0 40 40 2020 6060 12 0

26 การใช้บัตรตัวเลข 10 0 10 00 1 1 1 11 100100 100100 100100 100100 20 00 50 0 5 = 2535 1010 1010 1010 30 2000 + 500 + 30 + 5

27 การใช้หลัก ลูกคิด หน่ว ย สิบร้อ ย พั น หมื่ น

28 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 2525 1616 1010 6 2020 5 16 + 25 = ? 30301 3030 1010 1 4040 1 ผลลัพธ์ = 41

29 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 36 8 21 5 20 0 1010 30 0 6060 215 + 368 = ? 50 0 7070 7070 1010 8080 ผลลัพธ์ = 583 5 8 1313 3 3

30 การบวกในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก 2525 1 1616 1616 2525 3030 1616 2525 1 3030 4141 1 4141 1 1 4141

31 การบวกโดยการทด 2525 1 1616 1616 2525 1 14141 1 1 4141 1

32 การบวกของจำนวนหลาย จำนวน 1212 25 67 72 + 38 ? 2 1010 20 121010 2

33 การบวกหลายจำนวนใน แนวตั้ง 1 135 96 + 278 ? 1 1313 13 1010 2


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google