งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก

2 ปัญหาคณิตศาสตร์ที่พบ บ่อยๆ - ไม่รู้จักค่าของจำนวน - ปัญหาเกี่ยวกับค่าประจำหลัก - ปัญหาการบวกเลขที่มีทด - ปัญหาการลบเลขที่มีการยืม - ปัญหาการคูณที่มีการทด - ปัญหาการหาร

3 เรื่องเกี่ยวกับเวลา ค่า ของเงิน เรื่องเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม การชั่ง ตวง วัด รูปเรขาคณิต และรูปทรง เรขาคณิต การแก้ปัญหาโจทย์ ฯลฯ

4 การสอนเกี่ยวกับค่าของจำนวน รูปร่าง ชื่อ คุณสมบัติสิ่งของ การคัดแยก การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ ขนาด การจับคู่ การจับคู่จำนวน สมาชิกภายใน เซ็ต ( กลุ่ม ) เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า การเรียกชื่อ จำนวน การจับคู่จำนวน กับสิ่งของ การรู้จัก สัญลักษณ์ของ จำนวน ค่าของจำนวน สิ่งของ และลำดับ ที่หรือตำแหน่งที่ ของสิ่งของ

5 Touch Math

6

7 การกำหนดค่าตัวเลขใน สัญลักษณ์

8

9 ปัญหาเกี่ยวกับการบวกที่มี การทด การนับจำนวน และ ความหมายของการบวก การบวกเลขหลักเดียว ความรู้เกี่ยวกับค่าประจำหลัก การบวกโดยใช้ค่าประจำ หลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

10 การบวกของเด็กที่ พบบ่อยๆ

11 3 + 4 = = 9 กำหนดให้ a =. b =.. c = … d = …. e = ….. ฯลฯ

12 จงหาค่าต่อไปนี้ b + d = f c + g = d + e = h - b = j - c = j i f g

13 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9 ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของ จริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

14 3 รวมกับ 1 เท่ากับ = 4 การบวก

15 3 + 2 = 5

16 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ =

17 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน

18 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน

19 ตารางค่าความจริงของการ บวก 100 ค่า +

20 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่าง ย่อ 45 ค่า

21 การบวกสองเท่าและการ บวกเพิ่มอีก = = = = = = = = 17

22 ความสัมพันธ์ของ 10 จาก การบวก = = = = = 10

23 การสอนเรื่องการ กระจาย

24 การสอนเรื่องการ กระจาย

25 การสอนเรื่องการ กระจาย

26 การใช้บัตรตัวเลข =

27 การใช้หลัก ลูกคิด หน่ว ย สิบร้อ ย พั น หมื่ น

28 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ = 41

29 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ =

30 การบวกในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก

31 การบวกโดยการทด

32 การบวกของจำนวนหลาย จำนวน ?

33 การบวกหลายจำนวนใน แนวตั้ง ?


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนและการใช้ สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google