งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์
โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก

2 ปัญหาคณิตศาสตร์ที่พบบ่อยๆ
- ไม่รู้จักค่าของจำนวน - ปัญหาเกี่ยวกับค่าประจำหลัก - ปัญหาการบวกเลขที่มีทด - ปัญหาการลบเลขที่มีการยืม - ปัญหาการคูณที่มีการทด - ปัญหาการหาร

3 เรื่องเกี่ยวกับเวลา ค่าของเงิน
เรื่องเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม การชั่ง ตวง วัด รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต การแก้ปัญหาโจทย์ ฯลฯ

4 การสอนเกี่ยวกับค่าของจำนวน 1 -10
รูปร่าง ชื่อ คุณสมบัติสิ่งของ การคัดแยก การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับขนาด การจับคู่ การจับคู่จำนวนสมาชิกภายในเซ็ต ( กลุ่ม ) เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า การเรียกชื่อจำนวน การจับคู่จำนวนกับสิ่งของ การรู้จักสัญลักษณ์ของจำนวน ค่าของจำนวนสิ่งของ และลำดับที่หรือตำแหน่งที่ของสิ่งของ

5 Touch Math

6

7 การกำหนดค่าตัวเลขในสัญลักษณ์

8 การบวก

9 ปัญหาเกี่ยวกับการบวกที่มีการทด
การนับจำนวน และความหมายของการบวก การบวกเลขหลักเดียว ความรู้เกี่ยวกับค่าประจำหลัก การบวกโดยใช้ค่าประจำหลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

10 การบวกของเด็กที่พบบ่อยๆ
15 26 245 18 39 166 213 62 301

11 3 + 4 = 7 2 + 7 = 9 กำหนดให้ a = . b = .. c = … d = …. e = ….. ฯลฯ

12 จงหาค่าต่อไปนี้ b + d = f c + g = j d + e = i h - b = f g j - c =

13 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9
ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของจริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

14 การบวก 3 รวมกับ 1 เท่ากับ =

15 การบวก 3 2 = 5 +

16 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ
= = 5

17 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 5
       

18 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 10
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 ตารางค่าความจริงของการบวก 100 ค่า
+

20 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่างย่อ 45 ค่า
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21 การบวกสองเท่าและการบวกเพิ่มอีก 1
1 + 1 = = = = = = = = 17

22 ความสัมพันธ์ของ 10 จากการบวก
2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10

23 การสอนเรื่องการกระจาย
12 10 2 38 30 8 516 500 10 6

24 การสอนเรื่องการกระจาย
40 5 45 100 30 130 200 30 4 234

25 การสอนเรื่องการกระจาย
40 3 43 100 300 400 40 20 60 120

26 การใช้บัตรตัวเลข 2000 + 500 + 30 + 5 = 2535 1000 100 10 100 100 100

27 การใช้หลักลูกคิด หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย

28 การบวกในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 41 16 10 6 25 20 5 30 11 30 10 1 40 1

29 การบวกในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 583 215 200 10 5 368 300 60 8 500 70 13 500 70 10 3 500 80 3

30 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ค่าประจำหลัก
16 16 16 25 25 25 11 30 1 11 41 30 11 1 41 41

31 การบวกโดยการทด 1 16 16 25 25 1 1 41 11 11 1 41

32 การบวกของจำนวนหลายจำนวน
25 67 72 + 38 ? 2 2 10 12 2 10 12

33 การบวกหลายจำนวนในแนวตั้ง
135 96 + 278 ? 2 1 13 3 11 1 10


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google