งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3 ความหมายของการบวก 5+3 =8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3 ความหมายของการบวก 5+3 =8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3

3 ความหมายของการบวก 5+3 =8

4 ความหมายของการลบ 5 - 3 =2 5

5 การลบโดยการ หักออก 7 - 3 = 4

6 ความหมายของการลบโดย การเปรียบเทียบ 7 มากกว่า 3 เท่าใด =4 7 – 3 = 4

7 การลบ 7 - 3 = 4

8 7 012345678910 - 34= การลบ

9

10

11 การลบโดยการจับคู่

12 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 3 + 5 = 8 8 - 5 = 3 หรือ 8 - 3 = 5 ดังนั้น

13 ความสัมพันธ์ของ 10 จากการลบ 10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5 10 – 6 = 4 10 – 9 = 1

14

15 ตารางค่าความจริงของ การลบ

16 การสอนเกี่ยวกับการลบที่มี การยืม • การลบโดยใช้ของจริงหรือ รูปภาพ • การลบโดยใช้ค่าประจำหลัก • การลบโดยใช้หลักการกระจาย • การลบในแนวตั้ง

17

18 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ จำนวน 10 4 + 6 = 10 10 - 4 = 6 หรือ 10 - 6 = 4 ดังนั้น

19 ความสัมพันธ์ของ 10 191010 1010 91 19 หรื อ 1010 19 ทำนองเดียวกันกับ

20 ความสัมพันธ์ของ 10 371010 1010 73 37 หรื อ 1010 37

21

22 การลบโดยใช้ หลักการกระจาย 8 2323 2020 3 8 23 - 8 = ? 1010 1010 8 1010 ผลลัพธ์ = 15 3283 8 1010 5

23 การลบโดยใช้หลักการ กระจาย 2929 4646 4040 6 9 46 - 29 = ? 2020 2020 9 1010 ผลลัพธ์ = 17 6 1010 9 6 9 1010 7 2020 2020 9 1010 16

24 การลบในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 4848 135135 100100 5 8 135 - 48 = ? 9090 1010 8 9090 5 4040 5 4040 4040 8 3030 3030 4040

25 การลบ ( ต่อ ) 8080 5 8 135 - 48 = ? 8080 8 ผลลัพธ์ = 87 8080 7 1010 25 8

26 8 2323 2020 3 8 23 - 8 = ? 1010 1010 8 1010 ผลลัพธ์ = 15 31313 8 1010 5 การลบในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย

27 40 + 6 การลบในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 46 - 29 = ? 4646 2929 20 + 9 20 + 6 9 10 + 10 + 6 9 10 + 16 9 10 + 7 ผลลัพธ์ = 17

28 46 การลบในแนวตั้งโดยใช้ ค่าประจำหลัก 46 - 29 = ? 4646 2929 29 26 9 10 + 16 9 10 10 ผลลัพธ์ = 17 7

29 46 การลบโดยใช้ค่าประจำ หลัก 46 - 29 = ? 4646 2929 29 37 20 17 ผลลัพธ์ = 17 1010 3

30 46 การลบในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก 46 - 29 = ? 4646 2929 29 17 ผลลัพธ์ = 17 1010 3

31 การลบ 35 - 18 + 2 = 37 + 2 = 20 - = 17

32 51 - 26 + 4 = 55 + 4 = 30 - = 25 การลบ

33 125 - 48 + 2 = 127 + 2 = 50 - = 77

34 335 - 286 + 4 = 339 + 4 = 290 - = 49 การลบ + 10 + = 349 = 300 -

35 302 - 154 + 6 = 308 + 6 = 160 - = 148 + 40 + = 348 = 200 - การลบ


ดาวน์โหลด ppt การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3 ความหมายของการบวก 5+3 =8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google