งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3 ความหมายของการบวก 5+3 =8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3 ความหมายของการบวก 5+3 =8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การลบเลขของ เด็ก LD

3 ความหมายของการบวก 5+3 =8

4 ความหมายของการลบ =2 5

5 การลบโดยการ หักออก = 4

6 ความหมายของการลบโดย การเปรียบเทียบ 7 มากกว่า 3 เท่าใด =4 7 – 3 = 4

7 การลบ = 4

8 = การลบ

9

10

11 การลบโดยการจับคู่

12 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ = = 3 หรือ = 5 ดังนั้น

13 ความสัมพันธ์ของ 10 จากการลบ 10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5 10 – 6 = 4 10 – 9 = 1

14

15 ตารางค่าความจริงของ การลบ

16 การสอนเกี่ยวกับการลบที่มี การยืม • การลบโดยใช้ของจริงหรือ รูปภาพ • การลบโดยใช้ค่าประจำหลัก • การลบโดยใช้หลักการกระจาย • การลบในแนวตั้ง

17

18 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ จำนวน = = 6 หรือ = 4 ดังนั้น

19 ความสัมพันธ์ของ หรื อ ทำนองเดียวกันกับ

20 ความสัมพันธ์ของ หรื อ

21

22 การลบโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ =

23 การลบโดยใช้หลักการ กระจาย = ? ผลลัพธ์ =

24 การลบในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ?

25 การลบ ( ต่อ ) = ? ผลลัพธ์ =

26 = ? ผลลัพธ์ = การลบในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย

27 การลบในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ = 17

28 46 การลบในแนวตั้งโดยใช้ ค่าประจำหลัก = ? ผลลัพธ์ = 17 7

29 46 การลบโดยใช้ค่าประจำ หลัก = ? ผลลัพธ์ =

30 46 การลบในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก = ? ผลลัพธ์ =

31 การลบ = = 20 - = 17

32 = = 30 - = 25 การลบ

33 = = 50 - = 77

34 = = = 49 การลบ = 349 = 300 -

35 = = = = 348 = การลบ


ดาวน์โหลด ppt การลบเลขของ เด็ก LD 9 1212 1717 34 5 16 8 22 3 ความหมายของการบวก 5+3 =8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google