งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด
รายงานประจำสัปดาห์ นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2557 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายอรรถพล วิริยะ ผู้จัดการอาคาร P.PROPERTY MANAGEMENT.CO.LTD

2 การทำรายงานประจำเดือนกันยายน 2557 ด้านภายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์)
ความสะอาด ความปลอดภัย ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง (การซ่อมแซม ปรับปรุง) ด้านการบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความเรียบร้อยอาคารภายนอก ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 บริเวณพื้นที่ส่วนกลางแม่บ้านและรปภ.คอยกวาดและเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน
ด้านสภาพแวดล้อมนอกอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร บริเวณพื้นที่ส่วนกลางแม่บ้านและรปภ.คอยกวาดและเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ด้านสภาพแวดล้อมนอกอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
แม่บ้านคอยรดน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวอยู่เป็นประจำ รวมถึงเก็บเศษใบใม้ บริเวณส่วนกลางชั้น 7 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
แม่บ้าน ทำความสะอาดล้างถังขยะอาคาร และจัดเตรียมอุปกรณ์ ให้สะอาดอยู่เสมอ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 ผู้จัดการแม่บ้าน PPM และ รปภ .ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด ผู้จัดการแม่บ้าน PPM และ รปภ .ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 แม่บ้าน PPM ดูแลความสะอาดกระจกและกวาดหยากไย่ บริเวณส่วนกลางของอาคาร
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด แม่บ้าน PPM ดูแลความสะอาดกระจกและกวาดหยากไย่ บริเวณส่วนกลางของอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

10 หัวหน้าแม่บ้าน จะมาตรวจสอบความสะอาดและสอนงานเพิ่มเติมทุกอาทิตย์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด หัวหน้าแม่บ้าน จะมาตรวจสอบความสะอาดและสอนงานเพิ่มเติมทุกอาทิตย์ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

11 หัวหน้า รปภ. มาตรวจความพร้อมการทำงาน และตรวจเอกสาร ของรปภ.ประจำวัน
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความปลอดภัย หัวหน้า รปภ. มาตรวจความพร้อมการทำงาน และตรวจเอกสาร ของรปภ.ประจำวัน บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

12 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความปลอดภัย
รปภ. ตรวจตรา ดูแลรถที่เข้าออกภายในอาคาร และจัดระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

13 ด้านการบริหารจัดการ ผู้จัดการอาคารได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ป้ายแนะนำ และปฏิบัติตาม ตามระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด ตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

14 งานดูแลงานระบบอาคารชุด: ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
ผู้จัดการอาคารได้ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน และตรวจสอบหลอดไฟฟ้าของแต่ละชั้น เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

15 การบริหารจัดการ ช่างโครงการได้เข้ามาตกแต่งโถงลอบบี้ และประตูหน้าห้องนิติ เพื่อความสวยงาม บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

16 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ดูแลลิฟต์ประจำเดือน
ช่างบริษัท ซินต์เล่อร์ ไทย ตรวจเช็คลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

17 ช่างของ PPM ได้มาทำความสะอาดสระว่ายน้ำส่วนกลางเป็นประจำทุกสัปดาห์
ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ช่างของ PPM ได้มาทำความสะอาดสระว่ายน้ำส่วนกลางเป็นประจำทุกสัปดาห์ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

18 ด้านการบริหารจัดการ:ระบบ Haak square
บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

19 การประชุมสามัญครั้งแรกโบ๊ท คอนโด
จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 บริเวณ ร้านอาหารชั้น 7 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google