งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายอรรถพล วิริยะ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด สรุปรายงานการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายอรรถพล วิริยะ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด สรุปรายงานการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายอรรถพล วิริยะ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD การทำรายงานประจำเดือน กันยายน 2557 ด้านภายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) ความสะอาด ความปลอดภัย ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง ( การซ่อมแซม ปรับปรุง ) ด้านการบริหารจัดการ นิติ บุคคลอาคารชุด

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความ เรียบร้อยอาคารภายนอก ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสภาพแวดล้อมนอกอาคารและพื้นที่ ส่วนกลางของอาคาร บริเวณพื้นที่ส่วนกลางแม่บ้านและรปภ. คอยกวาดและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD แม่บ้านคอยรดน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวอยู่เป็นประจำ รวมถึง เก็บเศษใบใม้ บริเวณส่วนกลางชั้น 7 ด้านสภาพแวดล้อมนอกอาคารและพื้นที่ ส่วนกลางของอาคาร

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้าน ทำความสะอาดล้างถังขยะอาคาร และจัดเตรียมอุปกรณ์ ให้สะอาดอยู่เสมอ

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด ผู้จัดการแม่บ้าน PPM และ รปภ. ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ รอบอาคาร

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้าน PPM ดูแลความสะอาดกระจกและกวาดหยากไย่ บริเวณส่วนกลางของอาคาร

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด หัวหน้าแม่บ้าน จะมาตรวจสอบความสะอาดและสอนงานเพิ่มเติมทุก อาทิตย์

11 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความปลอดภัย หัวหน้า รปภ. มาตรวจความพร้อมการทำงาน และตรวจเอกสาร ของรปภ. ประจำวัน

12 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความ ปลอดภัย รปภ. ตรวจตรา ดูแลรถที่เข้าออกภายในอาคาร และจัด ระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

13 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านการบริหารจัดการ ผู้จัดการอาคารได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ป้าย แนะนำ และปฏิบัติตาม ตามระเบียบข้อบังคับของ อาคารชุด ตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร

14 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลงานระบบอาคารชุด : ตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน ผู้จัดการอาคารได้ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน และตรวจสอบ หลอดไฟฟ้าของแต่ละชั้น เพื่อประสิทธิภาพ และความ ปลอดภัยของอาคารชุด

15 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างโครงการได้เข้ามาตกแต่งโถงลอบบี้ และประตูหน้าห้อง นิติ เพื่อความสวยงาม การบริหารจัดการ

16 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างบริษัท ซินต์เล่อร์ ไทย ตรวจเช็คลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัย ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ดูแลลิฟต์ประจำเดือน

17 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างของ PPM ได้มาทำความสะอาดสระว่ายน้ำส่วนกลางเป็นประจำทุก สัปดาห์ ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : การทำ ความสะอาดสระว่ายน้ำ

18 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านการบริหารจัดการ : ระบบ Haak square คุณ เอ๋ จาก บริษัท Haak square ได้เข้ามาสอบงานระบบ การจัดการนิติบุคคล เป็นประจำ

19 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD การประชุมสามัญครั้งแรก โบ๊ท คอนโด จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 บริเวณ ร้านอาหารชั้น 7


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายอรรถพล วิริยะ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊ท คอนโด สรุปรายงานการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google