งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมวิจัย ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น. หน่วยที่ 1 จัดตั้งชุมนุม - มีนักเรียนร่วมโครงการ 17 คน - มีจุดประสงค์การเรียนรู้ - เลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุม 1.นางสาวญาณนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมวิจัย ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น. หน่วยที่ 1 จัดตั้งชุมนุม - มีนักเรียนร่วมโครงการ 17 คน - มีจุดประสงค์การเรียนรู้ - เลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุม 1.นางสาวญาณนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมวิจัย ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น

2 หน่วยที่ 1 จัดตั้งชุมนุม - มีนักเรียนร่วมโครงการ 17 คน - มีจุดประสงค์การเรียนรู้ - เลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุม 1.นางสาวญาณนันท์ สิทธิชัย ประธาน 2.นางสาวสุภาภรณ์ สงเกตุ รองประธาน 3.นางสาวประภาสิริ พูนนวล เลขานุการ 4.นางสาวสิริลักษณ์ เกื้อวงศ์ เหรัญญิก

3 หน่วยที่ 2 เรียนรู้และการเขียน โครงการ - เรียนรู้ความหมายประวัติศาสตร์จากใบ ความรู้ที่ครูผู้รับผิดชอบแบบโครงการ แจกให้ - ศึกษาวิธีศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - สัมภาษณ์ผู้รู้ - การสัมภาษณ์ผู้รู้หมอแพทย์แผนไทย - ศึกษาประวัติชุมชนแพรกหาจาก เอกสารที่รวบรวมไว้ - ศึกษาประวัติหมอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ของชุมชนแพรกหาในอดีต

4 หน่วยที่ 3 วางแผนสำรวจ การศึกษาข้อมูล วางแผนการศึกษาโดยแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 ศึกษาเอกสาร กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล

5 หน่วยที่ 4 ปฏิบัติการ เรียนรู้สรรพคุณพืชสมุนไพรจาก ภาพและวิทยากร

6 ศึกษาสมุนไพรจากตำราเรียน สมุนไพร

7 ศึกษาสรรพคุณสมุนไพร

8 จดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับสมุนไพร

9 วิทยากรเล่าถึงประวัติความเป็นมาการใช้ สมุนไพรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

10 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สมาคมแพทย์ แผนไทยโดยมีนายกสมาคม คือ คุณตาหมอพัน บุญมาก

11 หมอพัน บุญมาก เล่าประวัติ ความเป็นมาของสมาคมและ ความสำคัญของสมุนไพร

12 รูปปั้นของหมอชีวก โกมารพัฒน์ เป็นบิดาของการแพทย์แผนไทย

13 ศึกษาตัวอย่าง พิธีกรรม สูตรยา

14 ทีมวิจัยประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทีมวิจัย ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น. หน่วยที่ 1 จัดตั้งชุมนุม - มีนักเรียนร่วมโครงการ 17 คน - มีจุดประสงค์การเรียนรู้ - เลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุม 1.นางสาวญาณนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google