งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

80% POPULAR SECTOR FOLK SECTOR 4 ระบบ สุขภาพชุมชน พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ การดูแลตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "80% POPULAR SECTOR FOLK SECTOR 4 ระบบ สุขภาพชุมชน พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ การดูแลตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 80% POPULAR SECTOR FOLK SECTOR 4 ระบบ สุขภาพชุมชน พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ การดูแลตนเอง ของภาคประชาชน การแพทย์ พื้นบ้าน PROFESSIONAL SECTOR PROFESSIONAL SECTOR การแพทย์ ภาควิชาชีพ

2 ระบบการแพทย์ ในชนบทไทย ทฤษฎีธาตุ อำนาจเหนือธรรมชาติ โหราศาสตร์ ประสบการณ์ ทฤษฎีธาตุ อำนาจเหนือธรรมชาติ โหราศาสตร์ ประสบการณ์

3 ระบบสุขภาพ ชุมชน Mind Mapping ปัจจัยเชิง บวก กุศลาธรร มา ปัจจัยกลาง ๆ ไม่บวกไม่ ลบ อัพยากตาธรรมา ปัจจัยเชิง ลบ อกุศลา ธรรมา

4 5 ปฏิทินชุมชน เข้าใจวิถีชีวิต คือรากฐานการทำงาน เชิงรุก

5 วิถี ชีวิต • ปฏิทินอาชีพต่าง ๆ ใน ชุมชน • ปฏิทินชีวิตครอบครัวที่ น่าสนใจ • ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม • ปฏิทินประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ • ปฏิทินอาชีพต่าง ๆ ใน ชุมชน • ปฏิทินชีวิตครอบครัวที่ น่าสนใจ • ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม • ปฏิทินประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินวัฒนธรรม

6 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข 6 ประวัติศาสตร์ชุมชน

7

8 เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ จากชีวิต คนจน คนทุกข์ คนป่วย หมอบ้าน คนเฒ่าคนแก่ ผู้นำทางการ / ธรรมชาติ คนจน คนทุกข์ คนป่วย หมอบ้าน คนเฒ่าคนแก่ ผู้นำทางการ / ธรรมชาติ 7 ประวัติ ชีวิต

9 ถอนพิษอาการเห็นแต่ ไข้ไม่เห็นคน เรียนรู้ชีวิต บ่มเพาะความละเอียดอ่อนต่อ ความเป็นมนุษย์ เพราะสุขภาวะคือภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์

10 คือใบ ดอก ผล ที่มา จาก รากเหง้า หรือต้นตอ คือ เครื่องมือ ปรัชญา / ความคิด


ดาวน์โหลด ppt 80% POPULAR SECTOR FOLK SECTOR 4 ระบบ สุขภาพชุมชน พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ การดูแลตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google