งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือ การกรอกข้อมูล B-OBEC 53. เข้าไปเว็ปไซค์ www.bopp-obec.info www.bopp-obec.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือ การกรอกข้อมูล B-OBEC 53. เข้าไปเว็ปไซค์ www.bopp-obec.info www.bopp-obec.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือ การกรอกข้อมูล B-OBEC 53

2 เข้าไปเว็ปไซค์ www.bopp-obec.info www.bopp-obec.info

3 เลือกข้อมูล สิ่งก่อสร้าง

4 เลือกเมนูสำหรับ โรงเรียนเข้ากรอก ข้อมูล

5 เลือกเมนูในการกรอกข้อมูลของแต่ละรายการของโรงเรียน

6 ด้านนี้คือการเพิ่มหรือลบข้อมูลของแต่ละ รายการของโรงเรียน

7 กรอกข้อมูลตาม รายละเอียดแต่ละรายการ เสร็จแล้วบันทึกข้อมูล เสร็จ 1 รายการ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ย้อนกลับไปกลับกรอกให้เมนูต่อไป

8 หมายเหตุ โรงเรียนต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน โรงเรียน ละ 1 คนเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่องานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 075-420-669 ต่อ 202 และ 203


ดาวน์โหลด ppt คู่มือ การกรอกข้อมูล B-OBEC 53. เข้าไปเว็ปไซค์ www.bopp-obec.info www.bopp-obec.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google