งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 3. ตู้บานเลื่อนทึบ 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท

2 ทำการ Login User name & Password ในกรณีที่ไม่มีให้ทำการเลือก “ ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ได้ที่นี่ “

3 Click

4

5

6

7

8 กรณีที่เป็นการ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ให้ เลือกเป็นจ้าง ก่อสร้าง

9 พัสดุที่จัดหา จะเปลี่ยน ตามประเภท การจัดหา

10

11 พิมพ์ชื่อ โครงการใน ช่องนี้

12

13 ผ่าน GFMIS - กรณีเป็นเงิน งบประมาณแผ่นดิน ไม่ผ่าน GFMIS - กรณีเป็นเงิน งบประมาณรายได้ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน GFMIS - กรณีที่ใช้ทั้งเงิน งบประมาณรายได้ และแผ่นดิน

14 ยังไม่สามารถ กรอก จำนวนเงินได้ ต้อง กรอก ข้อมูลงบประมาณ ก่อน ( เงินงบประมาณ แผ่นดิน )

15 ยังไม่สามารถ กรอก จำนวนเงินได้ ต้อง กรอก ข้อมูลงบประมาณ ก่อน ( เงินงบประมาณ รายได้ )

16 เมื่อเลือกแหล่ง ของเงินแล้ว จะ สามารถเข้าไป กรอกข้อมูลได้จาก ไอคอนนี้

17 - ในกรณีที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ต้อง คลิ๊กที่แว่นขยาย เพื่อกรอกรหัสงบประมาณ ก่อน ถึงกรอกจำนวนเงินได้ - ในกรณีที่เป็นเงินงบประมาณรายได้ จะ สามารถกรอกจำนวนเงินได้ทันที - ถ้าใช้แหล่งของเงินมากกว่า 1 แหล่ง สามารถเพิ่มได้จากหน้านี้

18

19 เมื่อใส่รหัส ครบ ให้เลือก ค้นหา

20

21 กรอก จำนวน เงิน

22

23

24

25 ราคารวม : ใช้กรณีที่เป็นการจัดซื้อที่มีการตรวจ รับครั้งเดียว ราคาต่อรายการ : ใช้กรณีที่มีการจัดซื้อหลาย รายการและอาจะมีการตรวจรับหลายครั้ง ราคาต่อหน่วย : ใช้กรณีที่มีการจัดซื้อหลาย รายการและอาจมีการ ตรวจรับครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได้

26  

27

28 พิมพ์หน่วย นับที่ ต้องการใช้

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 พิมพ์เสร็จ แล้ว Click ค้นหา

55 Click

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140 เมื่อส่งข้อมูลในระบบ GFMIS หรือ ตั้งเบิก ให้พิมพ์ใบนี้แนบมาพร้อมฎีกาด้วยนะ ครับ

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google