งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วัชรา วุฒิ ทำไว วิชาการ กลุ่มที่ 1. แบบสำรวจที่ 1 ประวัติ และคุณสมบัติครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 2 ขนาด โรงเรียนและกรอบอัตราครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วัชรา วุฒิ ทำไว วิชาการ กลุ่มที่ 1. แบบสำรวจที่ 1 ประวัติ และคุณสมบัติครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 2 ขนาด โรงเรียนและกรอบอัตราครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วัชรา วุฒิ ทำไว วิชาการ กลุ่มที่ 1

2 แบบสำรวจที่ 1 ประวัติ และคุณสมบัติครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 2 ขนาด โรงเรียนและกรอบอัตราครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 3 รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน

3 แบบสำรวจที่ 1 ประวัติและคุณสมบัติครูบุคลากร ดาวน์โหลดแบบเอกสารที่ www.ps-group1.org เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วทำ การกรอกข้อมูลลงในเอกสารโดย จัดทำใน 2 รูปแบบคือ 1. จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) 2. จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft Word) เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้วิชาการโรงเรียนเพื่อ วิชาการโรงเรียนจะได้ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4 แบบสำรวจที่ 2 ขนาดโรงเรียนและกรอบอัตราครูบุคลากร นักวิชาการโรงเรียน ดาวน์โหลด แบบเอกสารที่ www.ps- group1.org เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วทำ การกรอกข้อมูลลงในเอกสารโดย จัดทำใน 2 รูปแบบคือ 1. จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) 2. จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft Word) เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเตรียมการจัดส่งใน ขั้นตอนต่อไป

5 แบบสำรวจที่ 3 รายชื่อครูบุคลากรโรงเรียน นักวิชาการโรงเรียน ดาวน์โหลด แบบเอกสารที่ www.ps- group1.org เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วทำ การกรอกข้อมูลลงในเอกสารโดย จัดทำใน 2 รูปแบบคือ 1. จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) 2. จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft Excel) เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเตรียมการจัดส่งใน ขั้นตอนต่อไป

6 เมื่อนักวิชาการโรงเรียนได้รับ เอกสารทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรวมรวมข้อมูลทั้งหมดที่ จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft word, Excel) ทำการนำส่งที่ vichakran1@gmail.com มาก่อน เพื่อความรวดเร็ว แล้วจึงจัดส่งข้อมูล ที่จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) ส่งให้ทางสำนักงานกลุ่มที่ 1 ทาง ไปรษณีย์ vichakran1@gmail.com

7 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สนง. กลุ่มที่ 1 โทรศัพท์ :034 299 355 โทรสาร :034 299 355 นักวิชาการกลุ่ม :087 091 8428 website:www.ps- group1.orgwww.ps- group1.org


ดาวน์โหลด ppt โดย วัชรา วุฒิ ทำไว วิชาการ กลุ่มที่ 1. แบบสำรวจที่ 1 ประวัติ และคุณสมบัติครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 2 ขนาด โรงเรียนและกรอบอัตราครู บุคลากร แบบสำรวจที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google