งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
คำขวัญ : ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโคกระบือ เลื่องลือผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี ที่ตั้งและอาณาเขต : อำเภอทัพทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสว่างอารมณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกรกพระ (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอเมืองอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองขาหย่างและอำเภอหนองฉาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสัก การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอทัพทันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 93 หมู่บ้าน พื้นที่ :  ตร.กม. ประชากร : ,709 คน (พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น : คน/ตร.กม.

2 ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลทัพทัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 375 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี บนเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน โรงพยาบาลทัพทัน มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และสาธารณะสุข

3 โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาล

4


ดาวน์โหลด ppt อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google