งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คำขวัญ : ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโคกระบือ เลื่องลือ ผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี ที่ตั้งและอาณาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คำขวัญ : ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโคกระบือ เลื่องลือ ผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี ที่ตั้งและอาณาเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คำขวัญ : ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโคกระบือ เลื่องลือ ผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี ที่ตั้งและอาณาเขต : อำเภอทัพทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณา เขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสว่างอารมณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกรกพระ ( จังหวัด นครสวรรค์ ) และอำเภอเมืองอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองขาหย่างและอำเภอ หนองฉาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสัก การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอทัพทันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 93 หมู่บ้าน พื้นที่ : 323.633 ตร. กม. ประชากร : 38,709 คน ( พ. ศ. 2552) ความหนาแน่น : 119.6 คน / ตร. กม.

2 ประวัติ โรงพยาบาล โรงพยาบาลทัพทัน เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 375 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี บนเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน โรงพยาบาลทัพทัน มีหน้าที่ ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การ ฟื้นฟูสภาพการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทาง การแพทย์และสาธารณะสุข

3 โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาล

4


ดาวน์โหลด ppt อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คำขวัญ : ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโคกระบือ เลื่องลือ ผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี ที่ตั้งและอาณาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google