งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็น อบต. ขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็น อบต. ขนาดกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็น อบต. ขนาดกลาง โดยตั้งอยู่ที่ 246 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ เมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร

2 เนื้อที่ ตำบลบ้านควนมีเนื้อที่ประมาณ ตารางกิโลเมตร หรือ 27,961 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อตำบลฉลุง ทิศใต้ติดต่อตำบล คลองขุด ทิศตะวันออกติดต่อตำบลเก ตรี ทิศตะวันตกติดต่อตำบลเจ๊ะ บิลัง ตำบลควนขัน

3 ข้อมูลประชากร 1) มี 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 2,479 หลังคาเรือน 2) จำนวนประชากรทั้งหมด 10,396 คน หมู่ที่ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน ครัวเรือ น ชื่อผู้นำ ชายหญิง รวม 1 บ้านลูโบ๊ะบา ตู 1,0211,0382, นายบุญเกิด ทักขิ นันท์ 2 บ้านทุ่งวิมาน นายอำพล รบบานา 3 บ้านโคก ทราย , นายมะหะหมาดสุกรี นิสาแล๊ะ 4 บ้านคลอง ตาย , นายอิสมาแอน โส๊ะ ประจิน 5 บ้านควน 9431,0652, นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา 6 บ้านกาลูบี , นายอานนท์ ตักวี 7 บ้านลูโบ๊ะกา รายี , นายสนธยา นาราวัน รวม 5,0605,33610,3962,479


ดาวน์โหลด ppt สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็น อบต. ขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google