งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปัจจุบันเป็น อบต.ขนาดกลาง โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร

2 เนื้อที่ ตำบลบ้านควนมีเนื้อที่ประมาณ 44
เนื้อที่ ตำบลบ้านควนมีเนื้อที่ประมาณ ตารางกิโลเมตร หรือ 27,961 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลฉลุง ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลคลองขุด ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลเกตรี ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลควนขัน

3 ข้อมูลประชากร. 1) มี 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 2,479 หลังคาเรือน
ข้อมูลประชากร 1) มี 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 2,479 หลังคาเรือน 2) จำนวนประชากรทั้งหมด 10,396 คน หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1,021 1,038 2,059 578 นายบุญเกิด ทักขินันท์ 2 บ้านทุ่งวิมาน 443 421 864 206 นายอำพล รบบานา 3 บ้านโคกทราย 806 830 1,636 344 นายมะหะหมาดสุกรี นิสาแล๊ะ 4 บ้านคลองตาย 629 698 1,327 381 นายอิสมาแอน โส๊ะประจิน 5 บ้านควน 943 1,065 2,008 446 นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา 6 บ้านกาลูบี 518 501 1,019 235 นายอานนท์ ตักวี 7 บ้านลูโบ๊ะการายี 700 783 1,483 289 นายสนธยา นาราวัน 5,060 5,336 10,396 2,479


ดาวน์โหลด ppt สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google