งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก แก่งคอย คำว่า " แก่งคอย " เป็นภาษาไทยแท้ " แก่ง " หมายถึง หินที่ตั้งขวางน้ำที่กีดขวาง กระแสน้ำ " คอย " หมายถึง การรอคอย อาจเป็น รอมิตรสหาย รอคอยยานพาหนะเดินทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก แก่งคอย คำว่า " แก่งคอย " เป็นภาษาไทยแท้ " แก่ง " หมายถึง หินที่ตั้งขวางน้ำที่กีดขวาง กระแสน้ำ " คอย " หมายถึง การรอคอย อาจเป็น รอมิตรสหาย รอคอยยานพาหนะเดินทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าหลัก

3 แก่งคอย คำว่า " แก่งคอย " เป็นภาษาไทยแท้ " แก่ง " หมายถึง หินที่ตั้งขวางน้ำที่กีดขวาง กระแสน้ำ " คอย " หมายถึง การรอคอย อาจเป็น รอมิตรสหาย รอคอยยานพาหนะเดินทาง " แก่ง คอย " จึงหมายถึง บริเวณโขดหินที่คนมานั่งคอย ยานพาหนะที่จะเกิดขึ้นหรือล่องไป เทศบาล ตำบลแก่งคอยตั้งขึ้นปี พ. ศ.2509 และปรับปรุง พ. ศ.2542

4 อำเภอแก่งคอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ข้างเคียงดังต่อไปนี้ - ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพัฒนา นิคม ( จังหวัดลพบุรี ) และอำเภอวังม่วง - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก - ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก อำเภอ บ้านนา ( จังหวัดนครนายก ) และอำเภอวิหารแดง - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีและ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

5 คำขวัญอำเภอแก่งคอย ถิ่นหลวงพ่อลาคู่เมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม แก่งงามล้ำลำน้ำป่าสัก พระตำหนักวังสีทา รำลึก ร. ๕ ผาเสด็จ เขตป่าเขางาม นามเมืองแก่งคอย

6 การคมนาคม การคมนาคมแบ่งเป็น 3 ทาง ได้แก่ 1. ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3620-255 - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3624-4020 2. ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ - - ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ - 3. ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลข โทรศัพท์ -

7 จบการนำเสนอเรื่องอำเภอแก่งคอยเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก แก่งคอย คำว่า " แก่งคอย " เป็นภาษาไทยแท้ " แก่ง " หมายถึง หินที่ตั้งขวางน้ำที่กีดขวาง กระแสน้ำ " คอย " หมายถึง การรอคอย อาจเป็น รอมิตรสหาย รอคอยยานพาหนะเดินทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google