งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอแก่งคอย เด็กชายวีระชัย. บัวขำ เลขที่ 1 เด็กชายมีชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอแก่งคอย เด็กชายวีระชัย. บัวขำ เลขที่ 1 เด็กชายมีชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอแก่งคอย เด็กชายวีระชัย. บัวขำ เลขที่ 1 เด็กชายมีชัย
อำเภอแก่งคอย เด็กชายวีระชัย บัวขำ เลขที่ 1 เด็กชายมีชัย เตโช เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

2 หน้าหลัก ความเป็นมาของ อาณาเขตของ คำว่าแก่งคอย อำเภอแก่งคอย คำขวัญของ
การคมนาคม

3 ความเป็นมาของคำว่าแก่งคอย
แก่งคอย คำว่า"แก่งคอย" เป็นภาษาไทยแท้ "แก่ง" หมายถึง หินที่ตั้งขวางน้ำที่กีดขวางกระแสน้ำ "คอย" หมายถึง การรอคอย อาจเป็นรอมิตรสหาย รอคอยยานพาหนะเดินทาง "แก่งคอย" จึงหมายถึง บริเวณโขดหินที่คนมานั่งคอยยานพาหนะที่จะเกิดขึ้นหรือล่องไป เทศบาลตำบลแก่งคอยตั้งขึ้นปี พ.ศ.2509และปรับปรุง พ.ศ.2542

4 อาณาเขตของอำเภอแก่งคอย
อำเภอแก่งคอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคม (จังหวัดลพบุรี) และอำเภอวังม่วง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา (จังหวัดนครนายก) และอำเภอวิหารแดง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

5 คำขวัญอำเภอแก่งคอย ถิ่นหลวงพ่อลาคู่เมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม แก่งงามล้ำลำน้ำป่าสัก พระตำหนักวังสีทา รำลึก ร. ๕ ผาเสด็จ เขตป่าเขางาม นามเมืองแก่งคอย

6 การคมนาคม การคมนาคมแบ่งเป็น 3 ทาง ได้แก่ 1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ - - ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ - 3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลข โทรศัพท์ -

7 จบการนำเสนอเรื่องอำเภอแก่งคอยเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
จบการนำเสนอเรื่องอำเภอแก่งคอยเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อำเภอแก่งคอย เด็กชายวีระชัย. บัวขำ เลขที่ 1 เด็กชายมีชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google