งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำจังหวัดอุทัยธานี จัดทำโดย นส. เกศกนก พัฒมุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เลขประจำตัว 5511051179.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำจังหวัดอุทัยธานี จัดทำโดย นส. เกศกนก พัฒมุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เลขประจำตัว 5511051179."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนะนำจังหวัดอุทัยธานี จัดทำโดย นส. เกศกนก พัฒมุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เลขประจำตัว 5511051179

3 คำขวัญประจำจังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ ------------- ตราประจำ จังหวัด

4 แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

5 การเดินทาง ระยะทาง 213 กม., เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 19 นาที

6 สถานที่ท่องเที่ยว  วัดจันทาราม ( ท่าซุง )

7  วัดอุโปสถาราม ( วัดโบสถ์ )  วัดอุโปสถาราม ( วัดโบสถ์ )

8 วัดถ้ำเขาวง

9  หุบป่าตาด

10  น้ำตกไซเบอร์ หรือ น้ำตกหินลาด

11  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวร - ห้วยขาแข้ง

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนะนำจังหวัดอุทัยธานี จัดทำโดย นส. เกศกนก พัฒมุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เลขประจำตัว 5511051179.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google