งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เขียนสมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว แทนสถานการณ์ หรือปัญหา อย่างง่าย ได้

3 เขียนสัญลักษณ์แทนข้อความ 6 + 4 จำนวนที่มากกว่า 6 อยู่ 4 6 1. จำนวนที่มากกว่า 6 อยู่ 4 +4 = 10 คือ 10

4 6 2. จำนวนที่น้อยกว่า 6 อยู่ 4 -4 จำนวนที่น้อยกว่า 6 อยู่ 4 6 – 4 = 2 คือ 2

5 หน้า 168 ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 x 1) แก่กว่าสวัสดิ์ 7 ปี 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี เขียนสัญลักษณ์ แสดงอายุของคน แก่ + 7

6 x 2) อ่อนกว่าสวัสดิ์ 3 ปี 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี อ่อน เขียนสัญลักษณ์ แสดงอายุของคน 3-

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี 3) อายุเป็นสองเท่าของอายุสวัสดิ์ x เขียนสัญลักษณ์ แสดงอายุของคน 2 สองเท่า

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี เขียนสัญลักษณ์ แสดงอายุของคน 4) อายุน้อยกว่าสองเท่า ของอายุสวัสดิ์ 5 ปี 2x– 5 สองเท่าน้อย

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี เขียนสัญลักษณ์ แสดงอายุของคน 5) มีอายุเท่าอายุสวัสดิ์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า x + 10 อีก 10 ปีข้างหน้า

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี เขียนสัญลักษณ์ แสดงอายุของคน 6) เมื่อสี่ปีที่ แล้วมีอายุ เท่าอายุปัจจุบัน สวัสดิ์ x + 4 อายุ สวัสดิ์

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 2. ผลต่างของจำนวนสองจำนวน 1) ถ้าจำนวนน้อยคือ x x +6 เท่ากับ 6 จำนวนที่มากกว่า จะเท่ากับ

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 2. ผลต่างของจำนวนสองจำนวน 2) ถ้าจำนวนมากคือ y y-6 เท่ากับ 6 จำนวนที่น้อยกว่า จะเท่ากับ

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด หน้า 168 ข้อ 1 ถึง ข้อ 5

14 5. จงเขียนโจทย์ปัญหาที่มีสมการ 1) x + 60 = 300 จำนวนที่มากกว่า x อยู่ 60 คือ 300

15 3) 2 (x – 10) = 40 สองเท่าของส่วนที่ x มากกว่า 10 คือ 40


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google