งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แทนสถานการณ์หรือปัญหา อย่างง่ายได้

3 เขียนสัญลักษณ์แทนข้อความ
1. จำนวนที่มากกว่า 6 อยู่ 4 6 + 4 จำนวนที่มากกว่า 6 อยู่ 4 คือ 10 6 + 4 = 10

4 2. จำนวนที่น้อยกว่า 6 อยู่ 4
- 4 จำนวนที่น้อยกว่า 6 อยู่ 4 คือ 2 6 – 4 = 2

5 x แก่ 1) แก่กว่าสวัสดิ์ 7 ปี + 7 หน้า 168 ข้อ 1 ถึง ข้อ 5
หน้า ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี เขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคน 1) แก่กว่าสวัสดิ์ 7 ปี แก่ x + 7

6 x 2) อ่อนกว่าสวัสดิ์ 3 ปี อ่อน - 3 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี
เขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคน 2) อ่อนกว่าสวัสดิ์ 3 ปี อ่อน x - 3

7 x 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี 2 3) อายุเป็นสองเท่าของอายุสวัสดิ์ สองเท่า
เขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคน 3) อายุเป็นสองเท่าของอายุสวัสดิ์ สองเท่า x 2

8 2x – 5 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี 4) อายุน้อยกว่าสองเท่า ของอายุสวัสดิ์ 5 ปี
เขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคน 4) อายุน้อยกว่าสองเท่า ของอายุสวัสดิ์ 5 ปี น้อย สองเท่า 2x – 5

9 x + 10 1. สวัสดิ์ อายุ x ปี 5) มีอายุเท่าอายุสวัสดิ์
เขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคน 5) มีอายุเท่าอายุสวัสดิ์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า อีก 10 ปีข้างหน้า x + 10

10 6) เมื่อสี่ปีที่แล้วมีอายุ เท่าอายุปัจจุบันสวัสดิ์ อายุ สวัสดิ์ x + 4
เขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคน 6) เมื่อสี่ปีที่แล้วมีอายุ เท่าอายุปัจจุบันสวัสดิ์ อายุ สวัสดิ์ x + 4

11 x + 6 2. ผลต่างของจำนวนสองจำนวน เท่ากับ 6 ถ้าจำนวนน้อยคือ x
2. ผลต่างของจำนวนสองจำนวน เท่ากับ 6 ถ้าจำนวนน้อยคือ x จำนวนที่มากกว่า จะเท่ากับ x + 6

12 y - 6 2. ผลต่างของจำนวนสองจำนวน เท่ากับ 6 2) ถ้าจำนวนมากคือ y
2. ผลต่างของจำนวนสองจำนวน เท่ากับ 6 2) ถ้าจำนวนมากคือ y จำนวนที่น้อยกว่า จะเท่ากับ y - 6

13 แบบฝึกหัด หน้า 168 ข้อ 1 ถึง ข้อ 5

14 1) x + 60 = 300 จำนวนที่มากกว่า x อยู่ 60 คือ 300
5. จงเขียนโจทย์ปัญหาที่มีสมการ 1) x = 300 จำนวนที่มากกว่า x อยู่ 60 คือ 300

15 3) 2 (x – 10) = 40 สองเท่าของส่วนที่ x มากกว่า 10 คือ 40


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google