งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์ อย่างง่าย. สมการเชิงอนุพันธ์ คือสมการที่มี อนุพันธ์เป็นตัวไม่ทราบค่าฟังก์ชันที่ สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นั้น ตัวอย่างสมการเชิงอนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์ อย่างง่าย. สมการเชิงอนุพันธ์ คือสมการที่มี อนุพันธ์เป็นตัวไม่ทราบค่าฟังก์ชันที่ สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นั้น ตัวอย่างสมการเชิงอนุพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์ อย่างง่าย

2 สมการเชิงอนุพันธ์ คือสมการที่มี อนุพันธ์เป็นตัวไม่ทราบค่าฟังก์ชันที่ สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นั้น ตัวอย่างสมการเชิงอนุพันธ์ เช่น หรือ เราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ โดยการหาปริพันธ์ทั้งสอง ข้างจึงได้ว่า และ

3 สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีลักษณะดังกล่าว แสดงว่าสมการเชิง อนุพันธ์เป็นแบบตัวแปรแยกกันได้ นั่นคือเรา สามารถจัดกลุ่มของตัว แปร กับ ไว้ด้านหนึ่งของสมการ และกลุ่มของตัวแปร กับ ไว้อีกด้านหนึ่งของสมการ เช่น สมการเชิงอนุพันธ์ที่อยู่ในรูป เมื่อเขียนใหม่จะได้ว่า เราจะแก้สมการเพื่อหาผลเฉลยทั่วไปของ สมการเชิงอนุพันธ์ ได้จาก

4 วิธีทำ จากโจทย์ เขียนใหม่จะ ได้ว่า เมื่อหาปริพันธ์ทั้งสองข้าง จะได้ผล เฉลยทั่วไป คือ ดังนั้น # ตัวอย่าง จงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการ เชิงอนุพันธ์

5 ตัวอย่าง จงหาผลเฉลยเฉพาะที่เป็นค่าเริ่มต้น ของสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีทำจากโจทย์ เขียนใหม่จะได้ว่า เมื่อหาปริพันธ์ทั้งสองข้าง จะได้ผล เฉลยทั่วไป คือ ดังนั้น

6 จากจึงได้ว่า ดังนั้นผลเฉลยเฉพาะ คือ #

7 ตัวอย่าง การเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์ชนิดหนึ่งมี สมการเชิงอนุพันธ์ คือ โดยให้ฟังก์ชัน แทนจำนวนสัตว์ล้านตัวเมื่อ เวลาครบ ปี จงหาฟังก์ชัน เมื่อกำหนดให้ และจำนวน ประชากรของสัตว์เมื่อเวลาครบ 12 ปี วิธีทำจากโจทย์ เขียนใหม่จะได้ว่า เมื่อหาปริพันธ์ทั้งสองข้าง จะได้ผลเฉลยทั่วไป คือ

8 จึงได้ผลเฉลยทั่วไป คือ จาก จะได้ว่า ดังนั้น ฟังก์ชันของประชากรสัตว์เมื่อเวลาครบ ปี คือ และเมื่อเวลาครบ 12 ปี จะมีจำนวน ประชากรของสัตว์เท่ากับ ล้านตัว #


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์ อย่างง่าย. สมการเชิงอนุพันธ์ คือสมการที่มี อนุพันธ์เป็นตัวไม่ทราบค่าฟังก์ชันที่ สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นั้น ตัวอย่างสมการเชิงอนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google