งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์. ดร. อินทิราขณะบรรยายในห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์. ดร. อินทิราขณะบรรยายในห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์

2 ดร. อินทิราขณะบรรยายในห้อง

3 ฝึกอ่านหน้าห้อง พร้อมกับเพื่อนๆใน ห้อง

4 สอบอ่านวัดระดับเกรดเป็นรายบุคคล

5 รูปหมู่กลุ่มสพท. กทม. 2

6 กลุ่มข้าราชการสังกัดสพฐ. ที่ กระทรวงศึกษาธิการ

7 บรรยากาศการเรียนการสอน ( กลุ่ม สพฐ.)

8 ผู้ที่เข้าร่วมอบรมของกลุ่มข้าราชการ สพฐ.

9 ฝึกอ่านตัวต่อตัวกับรี้ดดิ้งติวเตอร์ ( กลุ่ม สพฐ.)

10 ฝึกอ่านหน้าห้องกับ ดร. อินทิรา

11 ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี ๑ และ ๒

12 แบบทดสอบการฝึกสะกดคำตามคำ บอก

13 ฝึกอ่านตัวต่อตัวกับรี้ดดิ้งติวเตอร์

14 ฝึกอ่านหน้าห้องพร้อมกับผู้เข้าร่วม อบรมท่านอื่น

15 ดร. อินทิรากำลังแนะนำผู้เข้าอบรมถึง จุดบกพร่องในการอ่านเป็นรายบุคคล

16 กลุ่มอาจารย์จากเครือ EIS ระยอง

17 จำนวนผู้เข้าอบรมที่หนาแน่นทุกครั้ง

18 ดร. อินทิรากำลังอธิบายถึงทฤษฎีและ ขั้นตอนการอ่านเก่ง

19 ฝึกอ่านและแก้ไขข้อบกพร่องเป็น รายบุคคลโดยรี้ดดิ้งติวเตอร์

20 ฝึกอ่านหน้าห้องพร้อมกันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์. ดร. อินทิราขณะบรรยายในห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google