งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่างความผิด ฐานชู้สาว. นาง ก. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ นาย ท. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ ทั้งสองคน ต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่างความผิด ฐานชู้สาว. นาง ก. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ นาย ท. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ ทั้งสองคน ต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่างความผิด ฐานชู้สาว

2 นาง ก. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ นาย ท. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ ทั้งสองคน ต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลทั้ง สองไปประชุม อบรมสัมมนาด้วยกันทั้งในเวลา เย็นหลังเลิกงานหรือในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ หลังจากที่ทั้ง สองกลับจากการอบรมและได้แวะเข้าพักที่ โรงแรมม่านรูด สามีของ นาง ก. ซึ่งได้สะกด รอยตามมาได้เคาะประตูเรียกและพบบุคคลทั้ง สองอยู่กันในห้อง ต่อมา นาง ก. และสามีได้ จดทะเบียนหย่ากัน พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ ตัวอย่างที่ ๑

3 นาย ส. ผู้อำนวยการโรงเรียน มี ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น จนทำให้รอบครัวของผู้นั้นได้รับ ความเดือดร้อน แตกแยก พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง กรณีกระทำการอันได้ ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติ ชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษ ปลดออกจาก ราชการ ตัวอย่าง ที่ ๒

4 นาย ส. ข้าราชการครู มีความสนิท สนมรักใคร่กับ นาง ง. ข้าราชการครู โรงเรียนเดียวกันจนถึงขั้นได้เสียกัน ทั้งที่ นาย ส. มีภรรยาโดยชอบด้วย กฎหมายอยู่แล้ว ต่อมานาง ง. รู้ว่า นาย ส. มีภรรยาแล้วจึงต้องการเลิก ติดต่อกับนาย ส. ทำให้นาย ส. ไม่ พอใจ และได้บังคับขืนใจนาง ง. พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกรทะผิด วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ ตัวอย่าง ที่ ๓

5 นาย จ. ข้าราชการครู มี ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับกับหญิงอื่น ซึ่งสามีโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว จนเป็นเหตุให้ครอบครัวของหญิงนั้น เกิดความแตกแยก และกระทำผิดใน เรื่องเสพสุรามึนเมาแล้วแสดงกิริยา ก้าวร้าวข่มขู่เพื่อนครู ทำลาย ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกรทะผิด วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง กรณีกระทำการอันได้ชื่อ ว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษ ปลดออกจาก ราชการ ตัวอย่าง ที่ ๔


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่างความผิด ฐานชู้สาว. นาง ก. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ นาย ท. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ ทั้งสองคน ต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google