งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลิตผลทางการเกษตรของไทย ปัจจัยสำคัญ : ปุ๋ย ประโยชน์  ชดเชยสารอาหารใน ดิน  เพิ่มธาตุอาหารให้ เพียงพอกับพืช ใช้โดยตรง ปลดปล่ อยเร็ว ใช้มากเกิน ความจำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลิตผลทางการเกษตรของไทย ปัจจัยสำคัญ : ปุ๋ย ประโยชน์  ชดเชยสารอาหารใน ดิน  เพิ่มธาตุอาหารให้ เพียงพอกับพืช ใช้โดยตรง ปลดปล่ อยเร็ว ใช้มากเกิน ความจำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลิตผลทางการเกษตรของไทย ปัจจัยสำคัญ : ปุ๋ย ประโยชน์  ชดเชยสารอาหารใน ดิน  เพิ่มธาตุอาหารให้ เพียงพอกับพืช ใช้โดยตรง ปลดปล่ อยเร็ว ใช้มากเกิน ความจำเป็น ส่งผล ควบคุมการปลดปล่อย แคปซูลหุ้มปุ๋ย พอลิเมอร์ ปุ๋ย

2 2 พอลิแอลแลคติกแอซิด (Poly(l- Lactic acid); PLLA) - พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทาง ชีวภาพ - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - นิยมใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร และบรรจุภัณฑ์

3 3 การเตรียมแคปซูลหุ้มปุ๋ย PLLA ยูเรีย  เปลือก : PLLA  แกน : ปุ๋ยยูเรีย แคปซูลหุ้มปุ๋ย รูป Optical (a) and SEM (b) micrographs ของ PLLA แคปซูลหุ้มปุ๋ยยูเรีย (a) (b)

4 4 รูป ผลการวัดปริมาณยูเรียที่ปลดปล่อยออกมาในน้ำ ( แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 25 องศา ) ของแคปซูลที่ใช้ PLLA ที่มีมวลโมเลกุล แตกต่างกันเป็นเปลือก : 3,000 g/mol ( สี่เหลี่ยมแดง ); 30,000 g/mol ( สามเหลี่ยมเขียว ) และ 80,000 ( สี่เหลี่ยมน้ำเงิน ) ยูเรียที่ปลดปล่อยออกมาในชั้นน้ำ 0 20 40 60 80 100 010203040506070 %urea วัน


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลิตผลทางการเกษตรของไทย ปัจจัยสำคัญ : ปุ๋ย ประโยชน์  ชดเชยสารอาหารใน ดิน  เพิ่มธาตุอาหารให้ เพียงพอกับพืช ใช้โดยตรง ปลดปล่ อยเร็ว ใช้มากเกิน ความจำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google