งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Morse Curve.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Morse Curve."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Morse Curve

2 rH-Cl (Angstroms) ฎ Morse Curve พลังงานศักย์ (kcal/mol) ฎ broken
elongated broken near equilibrium Cl H chlorine and hydrogen atoms compressed Cl Cl H Cl 120 H H 0.5 20 30 100 7 พลังงานศักย์ (kcal/mol) ฎ 80 6 5 60 4 bond completely broken A B 3 40 2 20 1 5 10 15 20 25 30 35 rH-Cl (Angstroms) ฎ

3 1) การดูดกลืนแสงของสาร มีผลทำให้โมเลกุล มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
1) การดูดกลืนแสงของสาร มีผลทำให้โมเลกุล มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ จาก Bonding Orbital เป็น Antibonding Orbital

4

5 2) การดูดกลืนแสงของสาร มีผล ทำให้โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
จาก Bonding Orbital (ground state) เป็น Bonding Orbital (excited state)

6

7 - ที่สภาวะเร้าโมเลกุลยังคงสภาพอยู่
ไม่แตกตัวไปเป็นส่วนย่อย - จุดต่ำสุด (minimum) ของ Morse curve ที่สภาวะเร้า จะมี ระยะทางระหว่างนิวเคลียส มากกว่า ในกรณีของสภาวะพื้น

8 ตำแหน่งของนิวเคลียสต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
Franck-Condon Principle ในช่วงเวลาที่เกิดการดูดกลืนแสงและโมเลกุลถูกเร้าขึ้นไปอยู่ที่สภาวะเร้านั้น การดูดกลืนแสงของสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับการสั่นสะเทือนของโมเลกุล ตำแหน่งของนิวเคลียสต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

9 สามารถเขียนลูกศร เป็นเส้นตรง
ที่ตั้งฉากกับระยะทางระหว่าง นิวเคลียส แทนขบวนการเร้า (Excitation Process) ของโมเลกุล

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Morse Curve.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google