งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโต ของพืช. การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโต ของพืช. การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจริญเติบโต ของพืช

2 การปฏิสนธิของพืชดอก

3

4 การเกิดเมล็ด

5 เมล็ดถั่วฝักยาว เมล็ดละหุ่ง เมล็ดข้าวโพด

6 เมล็ด ถั่วฝักยาว

7 เมล็ดละหุ่ง

8 เมล็ด ข้าวโพด

9 เมล็ด มะพร้าว ผนังผลชั้นใน ผนังผลชั้นนอก ผนังผลชั้นกลาง

10 เมล็ด มะม่วง

11

12 การกระจายพันธุ์ ของเมล็ด 1. ลม : เล็ก เบา ปลิวลมง่าย เช่น ฝ่าย นุ่น ยาง

13 การกระจายพันธุ์ ของเมล็ด 2. น้ำ : เบา ลอยน้ำ เช่น มะพร้าว ลำพู แมงลัก

14 3. สัตว์และมนุษย์ : หนาม เงี่ยง ยางเหนียว เช่น หญ้าเจ้าชู้ ขี้ครอกหรือเป็น อาหาร เงาะ ไทร การกระจายพันธุ์ ของเมล็ด

15 4. แรงดีด เมื่อแห้งจะดีด เช่น ต้อยติ่ง เทียน งา ยางพารา มะขามเทศ กระถินณรงค์ การกระจายพันธุ์ ของเมล็ด

16 การงอกเมล็ด ถั่วงอก การงอกเมล็ด ข้าวโพด

17 1. น้ำ 2. ออกซิเจน 3. อุณหภูมิ 20- 30 องศา 4. แสงสว่าง เมล็ด กาฝาก ยาสูบ ไทร หญ้า ยับยั้งการงอกของ หอมใหญ่ ปัจจัยในการงอกของ เมล็ด

18 งอกขณะที่เมล็ดอยู่บน ต้น : โกงกาง งอกทันที : ขนุน มะละกอ มีระยะพักตัว เพราะ - เปลือกหุ้มแข็ง หนา เหนียวมาก เช่น พุทรา มะขาม ฝรั่ง การงอกเมื่อสภาวะ เหมาะสม

19 แบบ แผนการ งอก 1.Epigeal Germination ชูใบเลี้ยงเหนือ ดิน เช่น ถั่ว มะขาม ทานตะวัน 2.Hypogeal Germination ขณะงอกใบเลี้ยง หรือเมล็ดอยู่ ใต้ดิน เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี หญ้า มะพร้าว

20 การตรวจสอบความ แข็งแรงของเมล็ด - งอกได้รวดเร็ว - สม่ำเสมอ - ตั้งตัวดีเมื่อปลูกในภูมิ ประเทศจริง ๆ

21 วิธีเร่งอายุ - ใส่ตู้ 40-50 o C - ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % 2-8 วัน แล้วนำมาหา % การ งอก

22 วัดดัชนีการ งอก - นำเมล็ดพันธุ์มา เพาะ - นับต้นกล้าที่พึ่ง งอกทุกวัน จนครบกำหนด ระยะเวลาการ ทดสอบการงอก มาตรฐาน ข้าวโพด =7 ข้าว =14 ถั่วลิสง =10

23 สูตรดัชนีการงอก จำนวนต้นกล้า ที่งอก สูตรดัชนีการงอก = ผลบวก จำนวนวันหลัง การเพาะ

24 จำนวนต้นกล้าที่งอก วัน 12345678 ถั่ว A --616254211- ถั่ว B -49203532-- 0 0 6 16 25 42 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20

25 ดังนั้น B ดีกว่า A 0 4 9 20 35 32 0 1 2 3 4 5 6 7 22

26 ราก

27 เนื้อเยื่อเจริญส่วน ปลายราก

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Bark= เปลือกไม้ Wood= เนื้อไม้ 123 4 567 8

39


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโต ของพืช. การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google