งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโตของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโตของพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจริญเติบโตของพืช

2 การปฏิสนธิของพืชดอก

3

4 การเกิดเมล็ด

5 เมล็ดถั่วฝักยาว เมล็ดละหุ่ง เมล็ดข้าวโพด

6 เมล็ดถั่วฝักยาว

7 เมล็ดละหุ่ง

8 เมล็ดข้าวโพด

9 เมล็ดมะพร้าว ผนังผลชั้นใน ผนังผลชั้นนอก ผนังผลชั้นกลาง

10 เมล็ดมะม่วง

11

12 การกระจายพันธุ์ของเมล็ด
ลม: เล็ก เบา ปลิวลมง่าย เช่น ฝ่าย นุ่น ยาง

13 การกระจายพันธุ์ของเมล็ด
2.น้ำ: เบา ลอยน้ำ เช่น มะพร้าว ลำพู แมงลัก

14 การกระจายพันธุ์ของเมล็ด
3.สัตว์และมนุษย์:หนาม เงี่ยง ยางเหนียว เช่น หญ้าเจ้าชู้ ขี้ครอกหรือเป็นอาหาร เงาะ ไทร

15 การกระจายพันธุ์ของเมล็ด
4. แรงดีด เมื่อแห้งจะดีด เช่นต้อยติ่ง เทียน งา ยางพารา มะขามเทศ กระถินณรงค์

16 การงอกเมล็ด การงอกเมล็ดข้าวโพด การงอกเมล็ดถั่วงอก

17 ปัจจัยในการงอกของเมล็ด
1. น้ำ 2. ออกซิเจน 3. อุณหภูมิ องศา 4.แสงสว่าง เมล็ดกาฝาก ยาสูบ ไทร หญ้า ยับยั้งการงอกของหอมใหญ่

18 การงอกเมื่อสภาวะเหมาะสม
งอกขณะที่เมล็ดอยู่บนต้น:โกงกาง งอกทันที :ขนุน มะละกอ มีระยะพักตัว เพราะ - เปลือกหุ้มแข็งหนา เหนียวมาก เช่น พุทรา มะขาม ฝรั่ง

19 แบบแผนการงอก 1.Epigeal Germination ชูใบเลี้ยงเหนือดิน เช่น ถั่ว มะขาม ทานตะวัน 2.Hypogeal Germination ขณะงอกใบเลี้ยงหรือเมล็ดอยู่ ใต้ดิน เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี หญ้า มะพร้าว

20 การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ด
-งอกได้รวดเร็ว -สม่ำเสมอ -ตั้งตัวดีเมื่อปลูกในภูมิประเทศจริง ๆ

21 -ใส่ตู้ 40-50 oC -ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % 2-8 วัน แล้วนำมาหา % การงอก
วิธีเร่งอายุ -ใส่ตู้ oC -ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % 2-8 วัน แล้วนำมาหา % การงอก

22 วัดดัชนีการงอก -นำเมล็ดพันธุ์มาเพาะ -นับต้นกล้าที่พึ่งงอกทุกวัน จนครบกำหนด ระยะเวลาการทดสอบการงอกมาตรฐาน ข้าวโพด =7 ข้าว =14 ถั่วลิสง=10

23 จำนวนต้นกล้าที่งอก สูตรดัชนีการงอก = ผลบวก จำนวนวันหลังการเพาะ

24 0 0 6 16 25 42 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวนต้นกล้าที่งอก วัน 1 2 3 4 5 6
ถั่ว A - 16 25 42 11 ถั่ว B 9 20 35 32 20

25 22 ดังนั้น B ดีกว่า A

26 ราก

27 เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายราก

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 7 6 5 8 3 2 1 4 Wood=เนื้อไม้ Bark=เปลือกไม้

39


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโตของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google