งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและ รายงาน EPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและ รายงาน EPI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและ รายงาน EPI

2 LOGO YOUR SITE HERE 1. JHCIS,HOSXP,Other.. (43 แฟ้ม ) 2. HDC (43 แฟ้ม จังหวัด ) 3. ประมวลผล 3. รายงาน Flow

3 LOGO YOUR SITE HERE Flow ประมวลผล หลังวันที่ส่ง ภายใน 1 วัน ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป Report http://www.kkpho.go.th/hdc/

4 LOGO YOUR SITE HERE 1. Person2. Epi3. Service  แฟ้มที่เกี่ยวข้อง 3. diagnosis_opd

5 LOGO YOUR SITE HERE  Person Birth ( ค. ศ. ) Typearea = (1,3) Discharge = 9  Service Date_Serv ( วันที่รับบริการ )  Epi Vaccinetype ( รหัสวัคซีน มาตรฐาน สนย. ) Date_serv ( วันที่รับบริการ )  Diagnosis_opd Diagcode ( รหัส ICD_10_TM)  แฟ้มที่เกี่ยวข้อง

6 LOGO YOUR SITE HERE http://www.kkpho.go.th/hdc/

7 LOGO YOUR SITE HERE http://www.kkpho.go.th/hdc/

8 LOGO YOUR SITE HERE 1.ONE 2.TWO Sub Title  รายงานแยกราย วัคซีน

9 LOGO YOUR SITE HERE 1.ONE 2.TWO Sub Title  รายงานแยกราย ไตรมาส

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO 43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและ รายงาน EPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google