งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสไม่ถูกต้อง เช่น ตาราง Drug รหัสการวินิจฉัย,ต้นทุนค่ายา,ราคาขาย กรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น ตาราง Person ไม่มีเลขประชาชน, ระดับการศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสไม่ถูกต้อง เช่น ตาราง Drug รหัสการวินิจฉัย,ต้นทุนค่ายา,ราคาขาย กรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น ตาราง Person ไม่มีเลขประชาชน, ระดับการศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสไม่ถูกต้อง เช่น ตาราง Drug รหัสการวินิจฉัย,ต้นทุนค่ายา,ราคาขาย กรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น ตาราง Person ไม่มีเลขประชาชน, ระดับการศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ ฯลฯ ปัญหาของการบันทึกข้อมูล HCIS

2 โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการอบรม VL-PCU, HCIS-LINK UB_HCIS18_TO_NHSO

3 PERSON

4 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table Co_status

5 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table Co_occu

6 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table Co_religion

7 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table Co_educate Table Co_educate

8 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table PERSON Field ->Position Table PERSON Field ->Position

9 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table PERSON Filed ->discharge

10 เปิดโปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table Person Field ->blood_group

11

12 โปรแกรม HCIS_LINK แก้ไขที่ Table Person_dead Field ->CDEATH_a ถึง CDEATH_d DEATH

13 สาเหตุการตาย A-D ใช้ ICD-10 ไม่มีจุด

14

15

16 ใช้ได้เฉพาะ 1 และ 2 ( ตามมาตรฐานของ สนย.)

17 CHRONIC

18 เปิดโปรแกรม VL-PCU ไปที่ TAB Chronic หรือโปรแกรม Hcis_LINK Table : PER_chronic Field -> TYPEDISH

19 CARD

20

21 SERVICE

22

23

24

25 Query ตรวจสอบสถาน บริการหลัก / รอง Query ตรวจสอบบัตรหมดอายุ Create Query 25

26 DIAG HCIS_LINK TABLE:VISIT FILED ->Visitdate

27 APPOINT

28 HCIS ไม่สามารถเพิ่มรายการได้

29 SURVEIL

30 HCIS_LINK แก้ที่ตาราง Disease Field ->code506 81 โรค

31

32

33 WOMEN

34

35 HCIS_LINK TABLE:FP Field ->Fp_Type (0,1)

36 EPI รหัสสถานบริการ 5 หลัก

37 รหัสวัคซีน 47 ตัว (3 หลัก) ที่ Table:VACCINE

38 NUTRI

39 ใน HCIS ถูกต้องอยู่แล้ว

40 ชอบผิดตรงนี้ นอกนั้นถูก หมดครับ ANC

41

42 MCH

43

44

45 HOME

46

47 วิธีตรวจสอบข้อมูล ใช้โปรแกรม UDChk18 Complete file ตามโครงสร้าง 18 แฟ้ม (14 มีค.51)

48 http://203.157.168.7/provis_our/ chkreport18filefull.php

49

50

51

52

53

54

55 http://203.157.168.5/provis

56 http://164.115.5.51

57 C:\TBHDB Computer สอ. C:\TBHDB Computer ฝึกอบรม ย้ายข้อมูลจากเครื่องฝึกอบรมไปไว้ที่เครื่อง สอ. HOW TO …Move

58 HOW TO BACKUP C:\TBHDB Handy Drive

59 มีการแก้ไขและปรับปรุง”รหัส ที่เป็นมาตรฐาน”ตรงกับ สนย. กำหนดและเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งจังหวัด ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (ได้รับเงินจัดสรรมากขึ้น)

60 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รหัสไม่ถูกต้อง เช่น ตาราง Drug รหัสการวินิจฉัย,ต้นทุนค่ายา,ราคาขาย กรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น ตาราง Person ไม่มีเลขประชาชน, ระดับการศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google