งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามต่าง ๆ ในงานแพทย์แผนไทย นายธนพล มีอุดร งานสารสนเทศ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามต่าง ๆ ในงานแพทย์แผนไทย นายธนพล มีอุดร งานสารสนเทศ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามต่าง ๆ ในงานแพทย์แผนไทย นายธนพล มีอุดร งานสารสนเทศ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

2 ประเด็นคำถามจากหน่วยบริการ Usename Password เคยเข้าได้ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้ว ต้องทำไง OP Individual Data(21 แฟ้ม ) ส่งยังไง และดูที่ไหน ทำไมลงข้อมูลทุกครั้ง ผลงานในรายงานของเขตไม่ขึ้น ผมดูข้อมูลเมื่อเดือนธันวา ส่งข้อมูลแล้ว ทำไมผลงาน ผมยังไม่ขึ้น ข้อมูลเดือนที่แล้วมีปัญหา ไม่ได้ส่งข้อมูล ส่งย้อนหลัง ได้ไม๊คะ หนู ( ผม ) จะบันทึกข้อมูลยังไงให้ได้ผลงานจาก สปสช. คะ ( ครับ )?

3 จากประเด็นคำถาม จากหน่วยบริการ จึงได้ รวบรวม เป็นคำถาม ถามกลับ เพื่อให้หน่วย บริการพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้ครับ

4 1. เราขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแพทย์แผน ไทย ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองแล้วหรือ ยัง ?

5 2. เรามี Username Password เพื่อใช้ใน งานการให้บริการแพทย์แผนไทยแล้วหรือยัง เพื่อใช้ในการ ▫ ตรวจสอบการส่งข้อมูลจาก 21 แฟ้มที่ส่งไปยัง สปสช.  http://op.nhso.go.th/op http://op.nhso.go.th/op ▫ ลงทะเบียน ผู้ให้บริการงานแพทย์แผนไทย และ ตรวจสอบผลงานการให้บริการ  http://ucapps1.nhso.go.th/ttm http://ucapps1.nhso.go.th/ttm การขอ Username Password ▫ กรณีรายใหม่ ลงทะเบียนผ่าน Web แล้วรอการอนุมัติ  http://dc.nhso.go.th http://dc.nhso.go.th  ข้อควรระวัง Email ต้องเป็นของส่วนตัว + Username ติด กับตัวบุคคล ไม่ใช่หน่วยบริการ

6 2. เรามี Username Password เพื่อใช้ใน งานการให้บริการแพทย์แผนไทยแล้วหรือยัง ( ต่อ ) การขอ Username Password ▫ กรณีรายเก่า ( ลืม Password / ย้ายหน่วย / ฯล )  ติดต่อ 0818820814 ธนพล มีอุดร

7 3. เราบันทึก Update ข้อมูลแพทย์แผนไทย ของเราไว้กับหน่วยบริการของเราแล้วหรือยัง (53+1) http://ucapps1.nhso.go.th/ttm

8 4. โปรแกรมบันทึกข้อมูล (JHCIS) เราพร้อม แล้วหรือยัง ตามเอกสารแนบ

9 5. เรามีความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบของ สปสช. แล้วหรือยัง (21 แฟ้ม ) การส่งข้อมูล ▫ รพ. ส่งตรงไปยัง สปสช. ▫ รพ. สต. ส่งผ่าน สสจ. แฟ้มที่เกี่ยวข้อง ▫Service (1 ครั้ง / คน / วัน ) ▫Diag (M/U การลงรหัสโรคที่ถูกต้อง ) ▫Drug (24 หลัก -> http://www.dtam.moph.go.th ) http://www.dtam.moph.go.th ▫Proced (7 หลัก ตามเอกสารแนบ )

10 5. เรามีความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบของ สปสช. แล้วหรือยัง (21 แฟ้ม ) ( ต่อ ) Flow การตรวจสอบข้อมูลของ สปสช. ( ตามเอกสาร แนบ )

11 6. เราส่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และกำกับ ติดตามอย่างถูกต้องอยู่รึเปล่า รายงานผลการให้บริการในภาพรวม เขต 1 เชียงใหม่ ▫http://www.nhso.info/cmi_ttmhttp://www.nhso.info/cmi_ttm คนให้บริการ คนบันทึกข้อมูล และคนส่งข้อมูล ยังมอง ภาพเดียวกันอยู่รึเปล่า


ดาวน์โหลด ppt คำถามต่าง ๆ ในงานแพทย์แผนไทย นายธนพล มีอุดร งานสารสนเทศ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google