งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทำงาน งานเวชระเบียนและสถิติ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทำงาน งานเวชระเบียนและสถิติ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http:www.udcancer.org Tel. 042207375-80 ต่อ116 Fax 042207384

2 กระบวนการทำงาน งานเวชระเบียนและสถิติ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
ขั้นตอนการทำงานผู้ป่วยนอก ขั้นตอนการทำงานผู้ป่วยใน ขั้นตอนการจัดเก็บและคัดแยกเวชระเบียน ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยกรอกประวัติ ไม่ใช่ ใช่ ไม่พบ พบ ซักประวัติ ผู้ป่วยเก่า มีนัด ลงทะเบียน + พิมพ์ Sticker ลงเวลาเสร็จ ส่งตรวจ OPD ต่าง ๆ ค้นเวชระเบียน พบในตู้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแฟ้มแทน แพทย์สั่ง Admit 3 2 จนท. งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ ผู้ป่วย refer ผู้ป่วย Refer บันทึกในระบบคืนเวชระเบียน 3 บันทึกรหัส ICD-10 ในระบบคอมพิวเตอร์งานเวชระเบียน เก็บขึ้นชั้น มีนัดครั้งต่อไป ชั้นปกติ / ชั้นผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ใช่ ใช่ ชั้นผู้ป่วยมีนัด เสร็จสิ้นกระบวนงาน ภายใน 1 วัน คัดแยกแฟ้มผู้ป่วยขาดการติดเกิน 5 ปี เพื่อให้มีพื้นที่เก็บแฟ้ม เก็บรวบรวมเพื่อเตรียมทำลาย 3 จนท. ผู้รับผิดชอบเรียง Chart / ใส่แฟ้ม ลงจำหน่ายในระบบคอมพิวเตอร์ นำส่งงานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่เวชสถิติให้รหัส จนท. ทุกตึกส่ง Chart ที่แพทย์จำหน่าย บันทึกในโปรแกรม Stat และหาค่า DRG ลงทะเบียนนอน คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนทำตรวจสอบเวชระเบียน 2 LOGO

3 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทำงาน งานเวชระเบียนและสถิติ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google