งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติ การ ตรวจสอบคุณภาพ การจัดการฐานข้อมูล 18 แฟ้ม วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม สสจ. น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติ การ ตรวจสอบคุณภาพ การจัดการฐานข้อมูล 18 แฟ้ม วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม สสจ. น่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติ การ ตรวจสอบคุณภาพ การจัดการฐานข้อมูล 18 แฟ้ม วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม สสจ. น่าน

2 1. สถานีอนามัยทุกแห่ง แก้ไขรหัส ตามที่ได้รับการแนะนำ (file รหัสแจกที่ประชุม ) ทั้ง 18 แฟ้ม 2. ส่งข้อมูลของเดือน ตค. 51 – มีค. 52 ( ข้อมูล Activity 10 แฟ้ม ) และ ข้อมูลสะสม 8 แฟ้ม ตั้งแต่ 1 ตค.49 - มีค. 52 ให้จังหวัด ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2552 ( เพื่อจังหวัดจะต้องจัดการเป็นข้อมูลก้อนใหญ่ส่งให้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2552) 3. ข้อมูลตั้งแต่เดือน เมษายน 2552 ส่งเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขเดิม ( ข้อมูล Activity และข้อมูลสะสม ) มอบหมายภารกิจ

3 ข้อมูลสะสม 8 แฟ้ม 1.Person 2. Dead 3. Home 4. Chronic 5. Women 6. Card 7. MCH 8. PP.

4 HTTP:// Healthcaredata.moph.go.th ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลระดับปฐมภูมิ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ ( ตรวจดูข้อมูลรายสถานบริการ และการ update รหัสต่างๆ ) โปรแกรมการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของ 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ชื่อโปรแกรม Fananalysis ตรวจ 12, 18 แฟ้ม HTTP://203.113.121.67/Fananalyst

5


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติ การ ตรวจสอบคุณภาพ การจัดการฐานข้อมูล 18 แฟ้ม วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม สสจ. น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google