งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูลใน สถานพยาบาล การให้รหัส และการส่ง ข้อมูล 43 แฟ้ม ผศ.( พิเศษ ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบันทึกข้อมูลใน สถานพยาบาล การให้รหัส และการส่ง ข้อมูล 43 แฟ้ม ผศ.( พิเศษ ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลใน สถานพยาบาล การให้รหัส และการส่ง ข้อมูล 43 แฟ้ม ผศ.( พิเศษ ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

2 43 แฟ้ม สนย. • ประกาศใช้ version 1.0 ปีงบประมาณ 2556 • ระบบ 21 แฟ้ม จะเลิกใช้ปี 2557 • ตอนนี้ยังส่ง 2 ระบบ คู่ขนานกัน

3

4

5 43(+7) แฟ้มมีอะไรบ้าง • แฟ้มสะสม ( ต้องเรียบร้อยก่อน 1 ตุลาคม ในแต่ละปี ) จำนวน 14 แฟ้ม • แฟ้มการให้บริการในแต่ละครั้ง จำนวน 27 แฟ้ม • แฟ้มสำรวจ ( เก็บรายเดือน ) จำนวน 9 แฟ้ม •7 แฟ้ม Refer

6 มาตรฐาน ?

7

8

9

10

11

12

13

14

15 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบันทึกข้อมูลใน สถานพยาบาล การให้รหัส และการส่ง ข้อมูล 43 แฟ้ม ผศ.( พิเศษ ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google