งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น 2/11 เลขที่ 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น 2/11 เลขที่ 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น 2/11 เลขที่ 29

2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ น. พ. รุ่งโรจน์ กั่ว พานิช รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นาย บุญช่วย จังศิริวัฒน ธำรง ประธานที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นาย พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นาย เจตภัทร ทองวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ ค. ร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนรี นาย วิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นาย บรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นาย อดุลศักดิ์ มูเก็ม เลขานุการนายกเทศมนตรี

3


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น 2/11 เลขที่ 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google