งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด.ญ.บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด.ญ.บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด.ญ.บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม
ชั้น2/11 เลขที่ 29

2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่
นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ น.พ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นาย บุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาย พฤกษ์ พัฒโน นาย เจตภัทร ทองวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ ค.ร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนรี นาย วิชิต พรรณราย นาย บรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นาย อดุลศักดิ์ มูเก็ม

3


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด.ญ.บังอรศิริ เพชรพริ้ม ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google