งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รอบปีบัญชีที่ 46 รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Board of Director Board of Director.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รอบปีบัญชีที่ 46 รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Board of Director Board of Director."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รอบปีบัญชีที่ 46 รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Board of Director Board of Director The 46 th Fiscal Year The 46 th Fiscal Year (October 1,2011 – September 30,2012) (October 1,2011 – September 30,2012)

2 นาย ปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการบริษัท Mr. Pongpol Adireksarn The Chairman นาย กีรติ พานิขขีวะ รองประธานกรรมการ บริษัท Mr. Kerati Panichewa The Vice Chairman นาย มิทซูรุ อูมิโน รองประธานกรรมการ บริษัท Mr. Mitsuru Umino The Vice Chairmanรายชื่อคณะกรรมการบริษัทDirector

3 นายโชคดี บุญ - หลง กรรมการบริษัท Mr. Chokedee Boon-Long Director นาย เลียง โรจนศิริวงศ์ กรรมการบริษัท Mr. Liang Rojanasiriwongse Director นายฮิโรยะ นิชิคาวะ กรรมการบริษัท Mr. Hiroya Nishikawa Directorรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

4 นาย ชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการบริษัท Mr. Chaikiri Srifuengfung Director นาย ทองเปา บุญ - หลง กรรมการบริษัท Mr. Tongpao Boon- Long Director นาย ชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท Mr. Chartchai Panichewa Directorรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

5 นาย บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการบริษัท Mr. Boonsong Srifuengfung Director นาย พศ อดิเรกสาร กรรมการบริษัท Mr. Pos Adireksarn Director นาย ชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการบริษัท Mr. Chainarong Srifuengfung Directorรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

6 นาย เคอิตะ อิชิอิ กรรมการบริษัท Mr. Keita Ishii Director นาย มนชัย สิทธิญา วณิชย์ กรรมการบริษัท Mr. Monchai Sithiyavanich Director นายวรพัฒน์ อรรถยุกติ กรรมการอิสระ Mr. Voraphat Artthayukti Independent Directorรายชื่อคณะกรรมการบริษัท Director

7 นาย ธเนศ พานิชชีวะ กรรมการอิสระ Mr. Tanet Phanichewa Independent Director นาง พนอ ปริกสุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ Mrs. Panor Prigsuwan Independent Director Chairman of Audit Committee นาย ไกรวิชิต ตันติเมธ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ Mr. Krivijit Tantimedh Independent Director Audit Committeeรายชื่อคณะกรรมการบริษัท Director

8 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท นาย วานิช ตรีพุทธรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ Mr. Vanit Tribuddharatana Independent Director Audit Committee นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn Independent Director นาง มารดี สันทัดเวช กรรมการอิสระ Mrs. Maradee Santadvech Independent Director Director

9 รอบปีบัญชีที่ 46 รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร Board of Executive Director Board of Executive Director The 46 th Fiscal Year The 46 th Fiscal Year (October 1, 2011 – September 30, 2012) (October 1, 2011 – September 30, 2012)

10 นายกีรติ พานิช ชีวะ Mr. Kerati Panichewa รองประธาน กรรมการบริหาร Vice President นายมิทซูรุ อูมิโน Mr. Mitsuru Umino รองประธาน กรรมการบริหาร Vice President นายปองพล อดิเรก สาร Mr. Pongpol Adireksarn ประธานกรรมการบริหาร / President นายเลียง โรจนศิ ริวงศ์ Mr. Liang Rojanasiriwongse กรรมการบริหาร Executive Director นายชัยคีรี ศรี เฟื่องฟุ้ง Mr. Chaikiri Srifuengfung กรรมการบริหาร Executive Director นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr. Chartchai Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director นายทองเปา บุญ - หลง Mr. Tongpao Boon-Long กรรมการบริหาร Executive Director นายฮิโรยะ นิชิ คาวะ Mr. Hiroya Nishikawa กรรมการบริหาร Executive Director นายโชคดี บุญ - หลง Mr. Chokedee Boon-Long กรรมการผู้จัดการ / Managing Director


ดาวน์โหลด ppt รอบปีบัญชีที่ 46 รอบปีบัญชีที่ 46 ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) ( 1 ตค. 2554 - 30 กย. 2555 ) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Board of Director Board of Director.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google