งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชาวิทย ฐานะ ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชาวิทย ฐานะ ครูชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชาวิทย ฐานะ ครูชำนาญการ

2 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 2. นางนิยม นิมาลาวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

3 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 3. นางสุมาลี เรืองโหน่ง วิทย ฐานะ ครูชำนาญการ

4 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 4. นางสาวศิริกัญญา ดรครชุม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้น ม. 1 ครูประจำชั้น ม. 1

5 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 5. นางรัญชิดา แสงวงศ์ พนักงาน ราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ม. 2

6 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 6. นางวรางคณา ลุนพรม พนักงาน ราชการ พนักงาน ราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ม. 3 ครูประจำชั้น ม. 3

7 นักการภารโรงประจำโรงเรียน นายบัวลี ไพร เขต


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชาวิทย ฐานะ ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google