งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชา วิทยฐานะ ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชา วิทยฐานะ ครูชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชา วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

2 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 2. นางนิยม นิมาลา วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

3 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 3. นางสุมาลี เรืองโหน่ง วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

4 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 4. นางสาวศิริกัญญา ดรครชุม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
4. นางสาวศิริกัญญา ดรครชุม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้น ม. 1

5 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 5. นางรัญชิดา แสงวงศ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
5. นางรัญชิดา แสงวงศ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ม. 2

6 บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 6. นางวรางคณา ลุนพรม พนักงานราชการ
6. นางวรางคณา ลุนพรม พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ม. 3

7 นักการภารโรงประจำโรงเรียน
นายบัวลี ไพรเขต


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร ช่วงชั้นที่ 3 1. นายมนตรี รักวิชา วิทยฐานะ ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google