งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

/ Tel :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "/ Tel :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 / Tel :

2 วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( บัญชี ) : วิทยาเขตพณิชย การพระนคร ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( การโฆษณา ) : วิทยาเขต พณิชยการพระนคร ( ) ปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ( )

3 ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน ผู้จัดการศูนย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Thai Ecommerce Center) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวโลคอล ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เทค โซน จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด GMS NETWORK CO.LTD ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โลกกีฬา บริษัท วัฎจักร ( จำกัด ) มหาชน เจ้าหน้าที่สารบรรณ บริษัท ปาลีวงศ์เทรดดิ้ง ( นิวยอร์ก ) 2531– 2533 ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

4 ผลงาน 1. การจัดทำเว็บความรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 2. การจัดงาน Real form Line ที่ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ทำเว็บอีคอมเมิร์ชพบกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อ แนะนำสินค้าและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเป็น ซึ่งเป็น จุดเริ่มแรกที่ผลักดันให้ปลาทูออนไลน์ประสบความสำเร็จ 3. การจัดงาน itforsme ที่ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์คและ ไอที มอลล์ฟอร์จูน โดย เป็นการจัดนิทรรศการความรู้ด้านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแก่ผู้สนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้มีสินค้า สามารถทดลองทำเว็บไซต์ฟรี โดยภายใน 3 วันที่จัดงาน สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สูงถึง 98 เว็บ 4. การจัดงาน eCommerce Camp โดยเป็นวิทยากรอบรมให้ ความรู้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 10 แห่ง รวม นักศึกษา 500 คน เพื่อให้เข้ามาร่วมกับผู้ประกอบการ SME จัดทำเว็บไซต์ วางแผนการตลาด หาประสบการณ์ และชิงรางวัล 5. การจัดทำหนังสือคู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ CD-ROM “ ปลาทูออนไลน์ ” 6. เจ้าของและเว็บมาสเตอร์ 7. นักเขียนรับเชิญ “ ดอทคอมเรื่องกล้วยๆ ” ในนิตยสารอีคอม เมิร์ช ฉบับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ผู้เขียน หนังสือ " คิดได้ ขายเป็น บนโลกออนไลน์ " วางตลาดในวันที่ 15 กันยายน ผู้เข้าแข่งขันรายการอัจฉริยะข้ามคืน ที่จังหวัดราชบุรี (4 ตุลาคม 2550) 10. ผู้เขียนหนังสือ " สัมมนาน่าสนุก " วางตลาดเดือนตุลาคม ผู้เขียนหนังสือ " เมื่อ SMEs จะมีเว็บไซต์ " วางตลาดเดือน มีนาคม 2552

5 ประสบการณด้านการสอน / ฝึกอบรม - สอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - สอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร - สอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต - สอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา - สอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - บรรยาย “E-Commerce: The Power of Marketing” ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - โครงการอบรมที่ปรึกษา APEC IBIZ - วิทยากรพิเศษด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของกองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ - บรรยายการตลาด โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม / บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัย รามคำแหง, สถาบันอาหาร

6 ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา - ประธานจัดงานโครงการ E-Commerce Camp - โครงการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (www.poompanyathai) - โครงการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ฟอร์จูน “ Real from Line” - โครงการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ TOPOTOP ครั้งที่ 1 - ที่ปรึกษาธุรกิจ สำนักงาน ICE Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7

8 E-Commerce Camp ถึง …Real from Line กิจกรรมเปิดตัว

9

10

11 veloshopping อบรม นศ. 500 คนช่วยลูกค้าช่วยทำเว็บฟรีคัดลูกค้าประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Event : เปิดตัว แนะนำเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt / Tel :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google