งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการทำโครงงาน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจากความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการทำโครงงาน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจากความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โครงงาน พลังคนรุ่นใหม่หัวใจออนไลน์

2 แนวคิดการทำโครงงาน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจากความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด “เรื่อง เรียนรู้กระบวนการสร้างเว็บไซต์”

3 วัตถุประสงค์ เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นได้รับคำแนะนำ และเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนที่เข้ามาใช้งาน นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทักษะที่จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

4 แนวคิดในการทำโครงการ
1. เป้าหมาย: สร้างบทเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ 2. บทบาทสมมติ: บริษัทรับทำเว็บไซต์ 3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง: ผู้จัดการบริษัท ลูกค้า ผู้วิเคราะห์ เว็บมาสเตอร์ 4. กิจกรรม: ผู้จัดการบริษัท = รับงานจากลูกค้า (ผู้บริหารเว็บ sanook.com, kapook.com netdesign.ac.th) ลูกค้า = บอกวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์ (ลูกค้ากลุ่ม โรงเรียน, บริษัท ) ผู้วิเคราะห์ = ร่วมสนทนากับลูกค้าวิเคราะห์งาน (อาจารย์มหาวิทยาลัย, เว็บมาสเตอร์ มร.กพ., เจ้าของเว็บไซต์ Netdesign ) เว็บมาสเตอร์ = พัฒนางานตามลูกค้าและผู้วิเคราะห์ (อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เว็บ มาสเตอร์ sanook.com kapook.com netdesign.ac.th ) 5. ผลงาน: เว็บไซต์ ( หมายเหตุ: นายเฉลิม ทองจอน เป็น ผู้จัดการบริษัท

5  กระบวนการทำงานกลุ่ม
ร่วมประชุมกลุ่มเพื่อตั้งชื่อบริษัท คนรุ่นใหม่หัวใจออนไลน์ แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มตามบทบาทสมมติ หาข้อมูลจากบทบาทสมมุติ ร่วมประชุมเพื่อระบุภาระงานของสมาชิกในกลุ่ม พัฒนาเว็บไซต์ ร่วมประเมินการทำงานรูปแบบกลุ่ม

6  ความคาดหวังที่จะได้รับ
ได้เว็บที่เป็นสื่อการสอนออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์ มีผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ สมาชิกกลุ่มมีความรู้และทักษะมากขึ้นจากโครงงาน

7


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการทำโครงงาน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจากความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google