งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสม มาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจาก ความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด “ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสม มาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจาก ความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด “ เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสม มาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจาก ความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด “ เรื่อง เรียนรู้กระบวนการสร้างเว็บไซต์ ”

3  เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นได้รับคำแนะนำ และเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียนที่เข้ามาใช้งาน  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ทักษะที่จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

4 1. เป้าหมาย : สร้างบทเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ 2. บทบาทสมมติ : บริษัทรับทำเว็บไซต์ 3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการบริษัท ลูกค้า ผู้วิเคราะห์ เว็บมาสเตอร์ 4. กิจกรรม : ผู้จัดการบริษัท = รับงานจากลูกค้า ( ผู้บริหารเว็บ sanook.com, kapook.com netdesign.ac.th) ลูกค้า = บอกวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์ ( ลูกค้ากลุ่ม โรงเรียน, บริษัท ) ผู้วิเคราะห์ = ร่วมสนทนากับลูกค้าวิเคราะห์งาน ( อาจารย์ มหาวิทยาลัย, เว็บมาสเตอร์ มร. กพ., เจ้าของเว็บไซต์ Netdesign ) เว็บมาสเตอร์ = พัฒนางานตามลูกค้าและผู้วิเคราะห์ ( อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ เว็บ มาสเตอร์ sanook.com kapook.com netdesign.ac.th ) 5. ผลงาน : เว็บไซต์ (http://202.29.15.37/wbt)http://202.29.15.37/wbt หมายเหตุ : นายเฉลิม ทองจอน เป็น ผู้จัดการบริษัท

5  กระบวนการทำงานกลุ่ม  ร่วมประชุมกลุ่มเพื่อตั้งชื่อบริษัท คนรุ่น ใหม่หัวใจออนไลน์  แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มตามบทบาท สมมติ  หาข้อมูลจากบทบาทสมมุติ  ร่วมประชุมเพื่อระบุภาระงานของสมาชิก ในกลุ่ม  พัฒนาเว็บไซต์  ร่วมประเมินการทำงานรูปแบบกลุ่ม

6  ได้เว็บที่เป็นสื่อการสอนออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์  มีผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์  สมาชิกกลุ่มมีความรู้และทักษะมากขึ้นจาก โครงงาน

7


ดาวน์โหลด ppt ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากความรู้ที่ได้สะสม มาจากการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาและการบูรณาการจาก ความรู้ความสามารถในด้านที่กลุ่มมีความถนัด “ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google