งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุทธิวงศ์ประสัมพันธ์ ของ เด็กหญิง มาลี กระจ่าง โชคสุข ชั้นมัธยมปีที่ 2 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุทธิวงศ์ประสัมพันธ์ ของ เด็กหญิง มาลี กระจ่าง โชคสุข ชั้นมัธยมปีที่ 2 เลขที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุทธิวงศ์ประสัมพันธ์ ของ เด็กหญิง มาลี กระจ่าง โชคสุข ชั้นมัธยมปีที่ 2 เลขที่ 7

2 วิสัยทัศน์และปรัชญาโรงเรียน วิสัยทัศน์ โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ มุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข มีความรอบรู้ ก้าวทันวิทยาการและ เทคโนโลยี รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล อนุรักษ์ และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคงไว้ซึ่งความเป็น ไทย ปรัชญาโรงเรียน พัฒนาการ ศึกษา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม

3 เพลงมาร์ชโรงเรียน สุทธิวงศ์สถาบันอันสูงส่ง แหล่งดำรงอบรมบ่มนิสัยเพื่อ สร้างสรรค์จรรยาพลานามัย พร้อมวินัยวิทยา นานาประการ ชมพู ฟ้าสีของธงนั้นสวยสด เกียรติยศร่ำลือชื่อสถาน เป็นสายสื่อเสมือนสร้อยร้อยดวงมาน สวมวิญญาณอาจารย์ ศิษย์ มิตรสัมพันธ์ มาเถิดเราสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ มาร่วมจิตเปรมปรีย์ไมตรีมั่น เทิดทูนแหล่งการศึกษาสถาบัน เราไม่หวั่นอ่านเขียนเรียน วิชา รักในเกียรติชมพู - ฟ้ามิรู้สิ้น รักในถิ่นแดนร่มอบรมข้า เพิ่มศักดิ์ศรีในต้นรู้ค้นคว้า เพื่อคุณค่าพัฒนาชีวิตนิจนิรันด์ มา เกิดเราสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ มาร่วมจิตสามัคคีไมตรีมั่น เดิมเราชื่อปริยวาทสถาบัน เราบากบั่นก่อร่างสร้างตัวมา อุปสรรคฟันฝ่ามลายสิ้น ผดุงถิ่นผืนผไทน้ำใจกล้า ขอตั้งมั่นบนพื้นพสุธา คู่กับธงชมพู ฟ้า สง่าเอย

4 บุคคลากรโรงเรียน

5 งานไหว้ครูโรงเรียน ภาพกิจกรรม

6 เข้าค่ายพักแรม

7 กิจกรรมเทควันโด

8 งานกีฬาสีโรงเรียน

9 งานประจำปีการศึกษา

10 ขอจบการประชาสัมพันธ์เพียง เท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สุทธิวงศ์ประสัมพันธ์ ของ เด็กหญิง มาลี กระจ่าง โชคสุข ชั้นมัธยมปีที่ 2 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google