งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
หนังสือดีที่น่าอ่าน ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 หนังสือดีที่น่าอ่าน หนังสือดีที่น่าอ่าน หนังสือดีที่น่าอ่าน หนังสือดีที่น่าอ่าน หนังสือดีที่น่าอ่าน

16 หนังสือดี หนังสือดีก็ต้องน่าอ่านสิ

17 ไม่มีหนังสืออ่าน หนังสือที่มีก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า มีหนังสือมากมายก็ไม่อ่าน ไม่อยากอ่าน

18 ไม่มีห้องสมุด ห้องสมุดมีหนังสือน้อย ห้องสมุดมีหนังสือที่ดูไม่น่าอ่าน ไม่อ่านหนังสือ

19 มีห้องสมุด มีหนังสือมากมาย หนังสือดูน่าอ่าน อ่านสิ...จะได้รู้ว่าหนังสือที่มี..ดี ๆ ทั้งนั้น เมื่ออ่านแล้วจึงพบความดี

20 ความดีของหนังสือคือ ...ให้ความรู้ ให้ความคิด ให้สติ ให้ปัญญา หนังสือดีทำให้คิดดี-ทำดี ....ช่วยให้เรียนเก่ง เป็นคนเก่ง ทำงานเก่ง ....นำไปใช้ได้เพื่อการเรียนระดับสูงขึ้น ๆ มีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น ๆ

21 ผู้อ่านได้ดำรงชีวิตที่ดีงาม ตามคำสอน และตัวอย่าง
.... ผู้อ่านได้ดำรงชีวิตที่ดีงาม ตามคำสอน และตัวอย่าง ....ให้ความเพลิดเพลิน ขณะอ่านมีความสุข อ่านจบแล้วสบายอารมณ์ ....ผู้อ่านจำ-คัดลอก-สรุปสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ไว้ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้หลายวิธี เช่น บอกเล่า เขียนเรื่อง วาดภาพ ปั้นรูป ร้องเพลง

22 หนังสือดีทำให้ ไม่ใฝ่ต่ำ ไม่ทำชั่ว ไม่เกลือกกลั้วคนเลว ไม่ตกเหวตกนรก

23 หนังสือดีทำให้ ใจสูง จูงกันไปทำกิจกรรมดีงาม ได้พบคนดี ๆ มากขึ้น ชีวิตมีคุณค่า น่ารักน่านับถือ

24 หนังสือดีทำให้ ฉลาด เฉลียว รอบรู้ เลือกเป็น เลือกถูก (กาลามสูตร)

25 หนังสือดีทำให้ผู้อ่าน เป็นพรหม มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีคุณประโยชน์

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 มีหนังสือดีให้อ่าน อ่านหนังสือดีดี มีนิสัยรักการอ่านและนิสัยที่ดี ชีวิตเป็นสุข สังคมสงบสุข ประชาชนอ่านแล้วฉลาดชาติเจริญรุ่งเรือง


ดาวน์โหลด ppt ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google