งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำ ยอดมรรคผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำ ยอดมรรคผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำ ยอดมรรคผล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 หนังสือดี หนังสือดีก็ต้องน่าอ่านสิ

17  ไม่มีหนังสืออ่าน  หนังสือที่มีก็ไม่รู้ว่าดี หรือเปล่า  มีหนังสือมากมายก็ไม่ อ่าน  ไม่อยากอ่าน

18  ไม่มีห้องสมุด  ห้องสมุดมีหนังสือน้อย  ห้องสมุดมีหนังสือที่ดูไม่ น่าอ่าน  ไม่อ่านหนังสือ

19  มีห้องสมุด  มีหนังสือมากมาย  หนังสือดูน่าอ่าน  อ่านสิ... จะได้รู้ว่าหนังสือที่ มี.. ดี ๆ ทั้งนั้น  เมื่ออ่านแล้วจึงพบความดี

20 ความดีของหนังสือคือ... ให้ความรู้ ให้ความคิด ให้ สติ ให้ปัญญา หนังสือดี ทำให้คิดดี - ทำดี.... ช่วยให้เรียนเก่ง เป็นคน เก่ง ทำงานเก่ง.... นำไปใช้ได้เพื่อการเรียน ระดับสูงขึ้น ๆ มีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น ๆ

21 .... ผู้อ่านได้ดำรงชีวิตที่ดีงาม ตามคำสอน และตัวอย่าง.... ให้ความเพลิดเพลิน ขณะ อ่านมีความสุข อ่านจบแล้ว สบายอารมณ์.... ผู้อ่านจำ - คัดลอก - สรุปสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ไว้ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ได้หลายวิธี เช่น บอกเล่า เขียนเรื่อง วาดภาพ ปั้นรูป ร้องเพลง

22 หนังสือดีทำให้ ไม่ใฝ่ต่ำ ไม่ทำชั่ว ไม่เกลือกกลั้วคน เลว ไม่ตกเหวตกนรก

23 หนังสือดีทำให้ ใจสูง จูงกันไปทำ กิจกรรมดีงาม ได้พบคนดี ๆ มากขึ้น ชีวิตมีคุณค่า น่ารัก น่านับถือ

24 หนังสือดีทำให้ ฉลาด เฉลียว รอบรู้ เลือกเป็น เลือกถูก ( กา ลามสูตร )

25 หนังสือดีทำให้ ผู้อ่าน เป็นพรหม มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีคุณประโยชน์

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 มีหนังสือดีให้อ่าน อ่านหนังสือดีดี มีนิสัยรักการอ่านและนิสัยที่ ดี ชีวิตเป็นสุข สังคมสงบสุข ประชาชนอ่านแล้วฉลาดชาติ เจริญรุ่งเรือง


ดาวน์โหลด ppt ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำ ยอดมรรคผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google