งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 5 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 5 กุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 5 กุมภาพันธ์ 2553

2 พิษณุโลก : นครปลอดโรคพิษสุนัข บ้า นโยบาย โรงพยาบา ลสัตว์ สถาน สงเคราะห์ สัตว์ ชุมชนปลอดสุนัข จรจัด

3 โรงพยาบาลสัตว์ เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ พ. ศ. 2548 รักษาพยาบาลสัตว์ ภายในเขตเทศบาล ทางเลือกให้แก่ผู้รักสัตว์ ศูนย์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4 สถานสงเคราะห์สัตว์ เริ่มดำเนินการใน ปี พ. ศ. 2550 ดูแลสุนัขจรจัด พยาบาลสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ มีจำนวน 400 ตัว ควบคุมจำนวนสุนัข ภายในวัดและสถานที่ สาธารณะ ดูแลชุนชนบริเวณโดยรอบ

5 ชุมชนปลอดสุนัขจรจัด โครงการนำร่องใน 5 ชุมชน ทำประชาคมพร้อม MOU ระหว่าง เทศบาลกับ ชุมชน ในการเลี้ยงสุนัข จดทะเบียนสุนัขในชุมชน (Micro Ship) ติดตามประเมินใน 1 ปีต่อมา

6 ประชาคมการเลี้ยงสุนัขในชุมชน

7 โครงการหาบ้านใหม่ให้น้อง

8 งานหน่วยเคลื่อนที่ในวัด


ดาวน์โหลด ppt นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 5 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google