งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดจันทบุรี ปี คนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือ ง มะข าม ขลุ ง ท่า ใหม่ โป่งน้ำ ร้อน แหลม สิงห์ สอย ดาว แก่งหาง แมว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดจันทบุรี ปี คนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือ ง มะข าม ขลุ ง ท่า ใหม่ โป่งน้ำ ร้อน แหลม สิงห์ สอย ดาว แก่งหาง แมว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดจันทบุรี ปี คนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือ ง มะข าม ขลุ ง ท่า ใหม่ โป่งน้ำ ร้อน แหลม สิงห์ สอย ดาว แก่งหาง แมว นายาย อาม เขาคิณ กูฏ รวม ( ค น ) 2543----------0 2544----------0 2545--1-------1 2546----------0 2547----1-----1 2548-------1--1 2549----1-----1 2550----------0 2551----------0 2552----------0 2553----------0 2554----------0 2555----------0 รวม --1-2--1--4

3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์ จังหวัดจันทบุรี ปี จำนวนสัตว์ที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือ ง มะข าม ขลุ ง ท่า ใหม่ โป่งน้ำ ร้อน แหลม สิงห์ สอย ดาว แก่งหาง แมว นายาย อาม เขาคิณ กูฏรวม ( ตัว ) 25433--61--12417 25441--11--1--4 2545------1---1 25462---------2 2547---1-----12 2548----------0 2549----------0 25501---------1 25511---------1 2552----------0 2553----1-----1 2554----------0 25551---------1 รวม 90083-122530

4 ระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดจันทบุรี www.themegallery.com ระดับ A : พื้นที่ที่ไม่พบ โรคในคนและในสัตว์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ระดับ B : พื้นที่ไม่พบ รายงานคนเสียชีวิตด้วย โรคพิษสุนัขบ้าตลอด ระยะเวลา 2 ปีแต่ยังพบ รายงานสัตว์ตายด้วยโรค พิษสุนัขบ้า ระดับ C : พื้นที่ที่ยังมี รายงานคนและสัตว์ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข บ้า 4 พฤษภาคม 2553 พบเชื้อในสุนัขของ นายนิเวศน์วงษ์สรกูล บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 8 พฤษภาคม 2555 พบเชื้อในสุนัขของ นายรัถถา รัตแพทย์ บ้านเลขที่ 1/121 หมู่ที่ 12 ซอย 5 การ เคหะ 2 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง

5 แผนภูมิแสดงจำนวนคนและสัตว์ที่ตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

6 www.themegallery.com Company Logo

7 www.themegallery.com Company Logo

8 LOGO

9 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ. ศ. องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ( แห่ง ) งบประมา ณ การฉีดวัคซีน ( ตัว ) การฉีดยา คุมกำเนิด ( ตัว ) การผ่าตัดทำหมัน ( ตัว ) ทั้งหม ด เข้า ร่วม ( บาท ) สุนัขแมวสุนัขแมว สุนัขแมว ผู้เมียผู้เมีย 25518160 2,443,20 012,8012,6491,806393470739292557 25528166 2,545,30 015,5953,7042,051549694868378581 25538179 3,649,50 015,1013,8431,753578478765308487 25548179 3,031,20 017,5574,6992,584812452772299554 255581 3,895,80 044,52312,1188,8143,037551884353581 รวม 405365 15,565,0 00 105,57 7 27,013 17,0085,369 2,64 5 4,0281,630 2,76 0

10 เทศบาลเมืองท่าช้าง

11 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

12 www.themegallery.com Company Logo องค์การบริหารส่วนตำบล แสลง

13 เทศบาลตำบลหนองคล้า

14 เทศบาลเมืองขลุง

15 เทศบาลเมืองท่าช้าง

16 เทศบาลตำบลเนินสูง

17 องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง นารายณ์

18 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

19 เทศบาลตำบลบางกะจะ

20 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ

21 เทศบาลตำบลนายายอาม

22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่า ช้าง

23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัว

24 องค์การบริหารส่วนตำบลฉมัน

25 องค์การบริหารส่วนตำบลบาง กะจะ

26 องค์การบริหารส่วนตำบล สีพยา - บ่อพุ

27 เทศบาลตำบลพลิ้ว

28 องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ขุด

29 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกาดเง้า

30 เทศบาลตำบลปากน้ำแหลม สิงห์

31 องค์การบริหารส่วนตำบลคม บาง

32 เทศบาลตำบลตกพรม

33 LOGO สถานที่รับเลี้ยง สุนัขจรจัด

34

35

36

37 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดจันทบุรี ปี คนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือ ง มะข าม ขลุ ง ท่า ใหม่ โป่งน้ำ ร้อน แหลม สิงห์ สอย ดาว แก่งหาง แมว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google