งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Geol. 205486 Coal Geology รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Geol. 205486 Coal Geology รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Geol. 205486 Coal Geology รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เชื้อเพลิงธรรมชาติ มี อะไรบ้าง พีต (peat) ลิกไนต์ (lignite) ถ่านหิน (coal) หินน้ำมัน (Oil Shale) ปิโตรเลียม (Petroleum) – น้ำมัน (mineral oil) – ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)

3 พีท ลิกไนต์ และถ่านหิน บางครั้งเรียกรวมกันว่า Humoliths เนื่องจากต้น กำเนิดเป็นเศษซากของพืช ทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ แต่บางชนิดของถ่านหินก็มี กำเนิดคล้ายน้ำมัน คือ มีการ ตกจมของตะกอนอินทรีย์ตก จมในน้ำ เรียกว่า Sapropelites ซึ่งถือเป็นการ เปลี่ยนแปลงระหว่างถ่านหิน กับน้ำมันหรือปิโตรเลียม

4 การใช้พลังงานในอดีต

5 ปริมาณสำรองเชื้อเพลิงธรรมชาติ ของโลก

6 น้ำมัน

7

8 แหล่ง เชื้อเพลิง ธรรมชาติใน ประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ ใน แอ่งเทอร์เชีย รี

9

10 แหล่งปิโตรเลียม ในประเทศไทย

11 ปิโตรเลียม ของไทย

12

13 ลักษณะแหล่งกักเก็บน้ำมัน

14

15 หินต้นกำเนิดน้ำมันในประเทศไทย

16 เศษสารอินทรีย์ที่ สลายตัวจากพืชที่พบใน หินต้นกำเนิดบนบก

17 เศษสารอินทรีย์ที่ สลายตัวจากพืชที่พบใน หินต้นกำเนิดจากอ่าว ไทย

18 สปอ ร์

19 เร ซิน ละออง เกสร

20 เปลือ ก

21 ชนิดของถ่านหิน แบ่งตามลำดับขั้นการกลายเป็นถ่านหิน ของ ASTM( ไม่นับพีต ) ลิกไนต์ –1. ลิกไนต์ A 2. ลิกไนต์ B ซับบิทูมินัส –1. ซับบิทูมินัส A 2. ซับบิทูมินัส B3. ซับบิ ทูมินัส C บิทูมินัส – บิทูมินัสที่มีสารระเหยสูง ABC - บิทูมินัส ที่มีสารระเหยปานกลาง - บิทูมินัสที่มีสาร ระเหยต่ำ แอนทราไซต์ – เซมิแอนทราไซต์ - แอนทราไซต์ - เมต้าแอ นทราไซต์

22 ส่วนประกอบสำคัญในถ่านหิน ชนิดต่างๆ

23 วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาด้วย กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการ เกิดภูเขาหรือขบวนการคดโค้งโก่ง งอ (orogenesis) Joly (1925) และ Sonder (1922) ได้แบ่งธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ไว้เป็นช่วงเวลา ดังนี้ 1. ช่วงเวลาที่เป็นแผ่นดินยาวนาน 2. ช่วงเวลาที่ถูกน้ำท่วม โดย oceanic transgression 3. ช่วงเวลาที่แผ่นดินปริ่มน้ำ 4. ช่วงเวลาที่แผ่นดินยกตัวพ้นน้ำ และการเกิดเทือกเขา

24 Carboniferous World Map Showing Coal Deposits

25 การประเมินในปี 1980 นี้ พบว่า ปริมาณเป็น ถ่านหินถึง 6,160 Mtce และระดับซับบิทูมินัส - ลิกไนต์ อีก 3840 Mtce สหภาพโซเวียตสูงขึ้นเป็น 4,432 x 10 9 tce. สหรัฐอเมริกา 2,519 x 10 9 tce. จีน 1,339 x 10 9 tce. ที่รองลงมาเป็นออสเตรเลีย คานาดา เยอรมัน ตะวันออก และสหราชอาณาจักร และพบว่า บอสวานามาเป็นอันดับแปด มีถึง 100 x 10 9 tce. เป็นถ่านหินชั้นบิทูมินัส บราซิลมาเป็น อันดับที่ 12 มีถึง 10 x 10 9 tce. เป็นลิกไนต์ เวเนซูเอลามีถ่านหิน 4.7 x 10 9 tce. เชก โกสโลวาเกีย เป็นถ่านหิน 5.5 x 10 9 tce. อินโดนีเซีย เป็นลิกไนต์ 6.3 x 10 9 tce. และ ซิมบับเวเป็นถ่านหิน 5.8 x 10 9 tce. สำหรับ ประเทศไทยนั้น มีเพียง 2.2 x 10 9 tce.

26 สหรัฐอเมริกา ส่งออก 85 ล้านตัน จาก (710 ล้านตัน ) โปแลนด์ 40 ล้านตัน ออสเตรีย 40 ล้านตัน สหภาพโซเวียต 25 ล้านตัน สหภาพอาฟริกาใต้ 25 ล้านตัน เยอรมันตะวันออก 25 ล้านตัน คานาดา 25 ล้านตัน สหภาพราชอาณาจักร 25 ล้านตัน รายอื่น ได้แก่ เชคโกสโลวาเกีย จีน โคลัมเบีย และบอสวานา สำหรับผู้ซื้อนั้น ที่มากกว่าเก้าแสนตันต่อ ปีมีถึง 26 ประเทศ ที่ซื้อมากที่สุดได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียม และลักแซมเบอร์ก เนเธอแลนด์ และเดนมาร์ค

27 ในการนำถ่านหินขึ้นมาใช้นั้น แปด ประเทศที่มีอัตราการผลิตสูงสุดนั้น เป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองสูงสุด ทั้งนั้น ในกรณีของลิกไนต์ เยอรมันตะวันตกเป็นประเทศที่นำ ขึ้นมาใช้สูงสุด ปีละ 250 ล้านตัน 80 เปอร์เซ็นต์ของถ่านหินลิกไนต์ที่ขุด ขึ้นมานี้ใช้ในโรงไฟฟ้า และเยอรมัน ตะวันออกขุดลิกไนต์ขึ้นมาใช้ปีละ 130 ล้านตัน ยูโกสลาเวีย 40 ล้านตัน ต่อปี ในบรรดาผู้ที่ส่งถ่านหินเป็น สินค้าออกในปริมาณมากกว่าล้านตัน ในปี 1980

28 แหล่งถ่าน หินประเทศ ไทย

29 การผลิต ถ่านหินใน ประเทศ ไทย - แหล่งแม่ เมาะ - แหล่งแม่ ทาน - แหล่งบ้านปู - แหล่งบ้าน ป่าคา - แหล่งแม่ละ เมา - แหล่งเชียง ม่วน

30 การผลิตถ่านหินของไทยเมื่อปี 2542

31 ชั้นถ่านหินเหมืองแม่เมาะ J- Zone

32 ชั้นถ่านหินเหมืองแม่เมาะ K- Zone

33 ชั้นถ่านหินเหมืองแม่เมาะ Q- Zone

34 บ้านโฮ่ง ลี้

35 ป่าคา

36 บ้านปู

37 นาทราย

38 แม่ ลาย

39 แม่ ตีบ

40 ถ่านหินภาค ไต้ บางปู ดำ หวาย เล็ก

41 นาด้วง เหมืองถ่านหินแอนทรา ไซต์

42 หินน้ำมัน แม่สอด นาฮ่อง ห้วยเดื่อ ป่าคา แม่ตีบ เวียงแหง


ดาวน์โหลด ppt Geol. 205486 Coal Geology รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google