งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา – น. ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 1. ประเทศยุโรปประเทศใดเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามเป็นประเทศแรก
ฝรั่งเศส กรีซ โปรตุเกส อิตาลี

3 2. ปัจจุบันประเทศใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานของสหภาพยุโรป
โปรตุเกส สโลวีเนีย ฝรั่งเศส ลัตเวีย

4 3. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในยูโรโซน
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สโลวีเนีย เบลเยียม

5 4. เมืองใดได้รับสมญาว่าเป็นนครหลวงแห่งสหภาพยุโรป
ปารีส บรัสเซลส์ เวนิส เบอร์ลิน

6 5. บนธงชาติของสหภาพยุโรปมีดวงดาวสีทองทั้งสิ้นกี่ดวง
10 ดวง 15 ดวง 12 ดวง 27 ดวง

7 6. บุคคลใดได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งสหภาพยุโรป
ชาร์ลส์ เดอ โกล อัลตีเอโร สปีเนลลี คอนราด อาเดนาว ชอง มอนเนต์

8 7. สหภาพยุโรปได้ให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าอะไร
ฟูลไบรท์ ยูโรปา อีราสมุส มุนดุส ไอเฟล

9 8. วันยุโรปตรงกับวันที่และเดือนใด
1 เมษายน 14 กรกฎาคม 9 พฤษภาคม 8 สิงหาคม

10 9. ประเทศใดในสหภาพยุโรปที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด
สหราชอาณาจักร สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส

11 10. ประเทศใดในสหภาพยุโรปที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด
เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฝรั่งเศส

12 11. ในปัจจุบันประเทศใดในสหภาพยุโรปที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุด
อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ กรีซ

13 12. สถาบันใดไม่ถือเป็นสถาบันที่มีส่วนในกระบวนการกำหนดนโยบายของสหภาพยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป

14 13. พรมแดนธรรมชาติระหว่างฝรั่งเศสและสเปนคือ
แม่น้ำดานูบ ทะเลอีเจียน ป่าดำ เทือกเขาพีเรนีส

15 14. ประชาคมยุโรปเปลี่ยนชื่อมาเป็นสหภาพยุโรปภายหลังสนธิสัญญาใด
สนธิสัญญาโรม สนธิสัญญามาสตริกต์ สนธิสัญญาลิสบอน สนธิสัญญาแซงแชร์แมง

16 15. เงื่อนไขที่ประเทศหนึ่งๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกว่าอะไร
กระบวนการบาร์เซโลนา อนุสัญญาโลเม่ เกณฑ์โคเปนเฮเกน กระบวนการโบโลนญา

17 16. ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ยังมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับประเทศตุรกีคือประเทศใด
กรีซ โรมาเนีย ไซปรัส บัลแกเรีย

18 17. ปัจจัยข้อใดมีส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิด ‘ยุโรปที่ไร้พรมแดน’
การจัดตั้งยุโรปตลาดเดียว การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน การจัดตั้งสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป การเปิดรับสหราชอาณาจักร เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

19 18. ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาให้กับยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
มีชื่อเรียกว่าอะไร นาโต กองทุนการเงินระหว่างประเทศ แผนมาร์แชล รายงานดาวินญง

20 19. ในค.ศ. 2004 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดลงประชามติคัดค้านรัฐธรรมนูญเพื่อสหภาพยุโรป
กรีซและเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรและสเปน

21 20. มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี สโลวีเนีย

22 Good Luck for Everyone


ดาวน์โหลด ppt โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google