งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพ ยุโรป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพ ยุโรป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพ ยุโรป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 1. ประเทศยุโรปประเทศใด เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับ สยามเป็นประเทศแรก a. ฝรั่งเศส b. กรีซ c. โปรตุเกส d. อิตาลี

3 2. ปัจจุบันประเทศใดดำรง ตำแหน่งเป็นประธานของ สหภาพยุโรป a. โปรตุเกส b. สโลวีเนีย c. ฝรั่งเศส d. ลัตเวีย

4 3. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้เข้า ร่วมเป็นภาคีในยูโรโซน a. ฟินแลนด์ b. เดนมาร์ก c. สโลวีเนีย d. เบลเยียม

5 4. เมืองใดได้รับสมญาว่าเป็น นครหลวงแห่งสหภาพยุโรป a. ปารีส b. บรัสเซลส์ c. เวนิส d. เบอร์ลิน

6 5. บนธงชาติของสหภาพยุโรป มีดวงดาวสีทองทั้งสิ้นกี่ดวง a.10 ดวง b.15 ดวง c.12 ดวง d.27 ดวง

7 6. บุคคลใดได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งสหภาพยุโรป a. ชาร์ลส์ เดอ โกล b. อัลตีเอโร สปี เนลลี c. คอนราด อาเด นาว d. ชอง มอนเนต์

8 7. สหภาพยุโรปได้ให้ ทุนการศึกษาแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่า อะไร a. ฟูลไบรท์ b. ยูโรปา c. อีราสมุส มุนดุส d. ไอเฟล

9 8. วันยุโรปตรงกับวันที่และ เดือนใด a.1 เมษายน b.14 กรกฎาคม c.9 พฤษภาคม d.8 สิงหาคม

10 9. ประเทศใดในสหภาพยุโรปที่ มีจำนวนประชากรมากที่สุด a. สหราช อาณาจักร b. สเปน c. เยอรมนี d. ฝรั่งเศส

11 10. ประเทศใดในสหภาพยุโรป ที่มีพรมแดนติดกับประเทศ เพื่อนบ้านมากที่สุด a. เยอรมนี b. สาธารณรัฐเช็ก c. ออสเตรีย d. ฝรั่งเศส

12 11. ในปัจจุบันประเทศใดใน สหภาพยุโรปที่มีอัตราการ ว่างงานสูงที่สุด a. อิตาลี b. เนเธอร์แลนด์ c. โปแลนด์ d. กรีซ

13 12. สถาบันใดไม่ถือเป็นสถาบัน ที่มีส่วนในกระบวนการกำหนด นโยบายของสหภาพยุโรป a. คณะกรรมาธิการ ยุโรป b. คณะมนตรีแห่ง สหภาพยุโรป c. รัฐสภายุโรป d. ศาลยุติธรรมแห่ง ยุโรป

14 13. พรมแดนธรรมชาติระหว่าง ฝรั่งเศสและสเปนคือ a. แม่น้ำดานูบ b. ทะเลอีเจียน c. ป่าดำ d. เทือกเขาพีเรนีส

15 14. ประชาคมยุโรปเปลี่ยนชื่อมา เป็นสหภาพยุโรปภายหลัง สนธิสัญญาใด a. สนธิสัญญาโรม b. สนธิสัญญามาส ตริกต์ c. สนธิสัญญาลิสบอน d. สนธิสัญญาแซง แชร์แมง

16 15. เงื่อนไขที่ประเทศหนึ่งๆ ต้อง ปฏิบัติตามเพื่อเข้าเป็นสมาชิก สหภาพยุโรปเรียกว่าอะไร a. กระบวนการบาร์ เซโลนา b. อนุสัญญาโลเม่ c. เกณฑ์โคเปนเฮเกน d. กระบวนการโบ โลนญา

17 16. ประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรปที่ยังมีข้อพิพาทเรื่อง ดินแดนกับประเทศตุรกีคือ ประเทศใด a. กรีซ b. โรมาเนีย c. ไซปรัส d. บัลแกเรีย

18 17. ปัจจัยข้อใดมีส่วนสำคัญ ที่สุดที่ทำให้เกิด ‘ ยุโรปที่ไร้ พรมแดน ’ a. การจัดตั้งยุโรปตลาดเดียว b. การล่มสลายของกำแพง เบอร์ลิน c. การจัดตั้งสมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป d. การเปิดรับสหราชอาณาจักร เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

19 18. ความช่วยเหลือทาง เศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาให้กับ ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชื่อเรียกว่าอะไร a. นาโต b. กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ c. แผนมาร์แชล d. รายงานดาวินญง

20 19. ในค. ศ. 2004 ประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใด ลงประชามติคัดค้านรัฐธรรมนูญ เพื่อสหภาพยุโรป a. กรีซและเนเธอร์แลนด์ b. ฝรั่งเศสและสหราช อาณาจักร c. เนเธอร์แลนด์และ ฝรั่งเศส d. สหราชอาณาจักรและ สเปน

21 20. มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ในยุโรปตั้งอยู่ที่ประเทศใด a. ฝรั่งเศส b. สเปน c. อิตาลี d. สโลวีเนีย

22 Good Luck for Everyone


ดาวน์โหลด ppt โครงการแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการเกี่ยวกับสหภาพ ยุโรป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google