งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ คลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษา อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ คลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษา อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ คลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษา อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่ง หากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศ จะทำให้อุณหภูมิในตอน กลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืน นั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่น รังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้ว ค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลา กลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลก ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

3

4 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) เกิด จาก - การเผาไหม้ในหลายรูปแบบ เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในโรงงาน อุตสาหกรรม ในรถยนต์ ในการหุงต้ม - การเผาป่า เพื่อใช้พื้นที่อยู่อาศัย หรือทำการเกษตร หรือเผาหญ้าเผา ฟางหลังการเก็บเกี่ยว - การทำปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การ ทำฟาร์ม

5 ก๊าซมีเทน (CH 4 ) เกิดจากการย่อยสลาย ของซากสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ เช่น - จากการทำนาข้าว หรือพืชที่ขังน้ำ และปศุสัตว์ ( เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นฟาร์ม ) - การเผาไหม้ของซากพืชหรือสัตว์ - การใช้งานโดยมีการเผาไหม้ของ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

6 - จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การ ใช้เป็นสารสำหรับทำความสะอาด อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า วงจร คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ - เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ เป็นสารหล่อเย็นในตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ

7 เกิดจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ โดยแบคทีเรียที่ใช้กรดไน ตริกเป็นขบวนการผลิต เช่นใน อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยในลอน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม พลาสติก เกิดจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ โดยแบคทีเรียที่ใช้กรดไน ตริกเป็นขบวนการผลิต เช่นใน อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยในลอน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม พลาสติก

8 http://202.129.59.73/hotworld/greenhouse/ greenhousegas.htm


ดาวน์โหลด ppt ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ คลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษา อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google